Kedves Testvéreink!

2017-ben ünnepeljük a reformáció kezdetének 500. évfordulóját. A jubileum fontosságát az is bizonyítja, hogy a méltó megemlékezés és a reformáció magyar örökségének megünneplése érdekében Magyarország Kormánya 2013-ban létrehozta a Reformáció Emlékbizottságot. A reformáció ugyanis a hittételein túl válaszolt az akkori Európa egyre jobban mélyülő válságára. Kihatott a világ-történelemre és számtalan területen hozott megújulást országunkban is. Nagy mértékben hozzájárult a magyar nyelv és irodalom látványos kibontakozásához, megújította a hazai oktatás és művelődés ügyét, megerősítette és megtartotta nemzeti identitásunkat, számos módon formálta a politikát, gazdaságot és közéletet. 2017 szeptemberében szeretnénk erről méltóképpen megemlékezni városunkban is és a félévezredes évforduló alkalmából egy reformáció emlékmű felállítását kezdeményeztük a Petőfi téren. Ennek két kiemelkedő célja van. Az egyik, hogy az esemény történelmi súlyának megfelelően maradandó emléket szeretnénk állítani, amely nemzedékről-nemzedékre üzenetet hordoz. Másrészt szeretnénk megörökíteni Gyula városnak a magyarországi reformáció terjedésében betöltött jelentős szerepét.

Az emlékművet az evangélikus gyülekezettel és Gyula városával közösen szeretnénk megvalósítani. A költségek fedezésére gyülekezeteinkben közadakozást hirdetünk, ezért ezúton kérjük testvéreinket, adományaikkal támogassák a reformáció gyulai emlékművének elkészítését.

Az adományok befizethetők a lelkészi hivatalban, elhelyezhetők az „Adomány a reformáció gyulai emlékművére” feliratú perselyekben, valamint átutalhatók: 10918001 00000021 04740000 számú bankszámlára a közleménybe írják be „emlékmű”.