Egyéb

Beszámoló a Berekfürdőn tartott Békés-Csongrád megyei csendeshétről

A Gyulai Református gyülekezetből heten vettünk részt. A program hétfőn este vacsora után Katona Gyula esperes úr esti áhítatával kezdődött. Az egész hét témája, az embernek Istennel való megbékéléséről, Istennek az emberhez és az embernek az Istenhez való viszonyáról szólt. Mindkét megyéből több lelkipásztor tartott előadást. Az Istennel megbékélt embert az Isten vezeti. A kételkedő [...]

2018. szeptember 23.|Egyéb|0 hozzászólás

Életformáló találkozás – Evangelizációs sorozat

2018. szeptember 16.|Egyéb|0 hozzászólás

Az evangélizáció imatámogatása

Nagyon fontos, hogy imádságban könyörögjünk az evangélizációért. Egyéni imádságainkon túl, nagy ereje van az imaközösségnek.  Jézus mondja: „Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám.” /Máté 18,19/ Ezért a következő időpontokban tartunk közös könyörgést: szerdán 18 órakor kezdődő bibliaóra után [...]

2018. szeptember 16.|Egyéb|0 hozzászólás

Hozz magaddal egy embert és segíts megmenteni egy életet!

2018. szeptember 23. és 26. között evangélizáció lesz gyülekezetünkben. Igét hirdet Vámos Béla felsőpatonyi (Csallóköz) lelkipásztor. Az evangelizáción gyülekezetünk hitmélyítése mellett elsősorban arra törekszünk, hogy olyan embereket szólítsunk meg, akik távol vannak a gyülekezetünktől vagy még csak érdeklődők. Ezért nagyon fontos a személyes hívogatás. Az istentiszteleti alkalmakon átvehetők az ezzel kapcsolatos szórólapok és plakátok. Hordozzuk imádságban az [...]

2018. szeptember 16.|Egyéb|0 hozzászólás

Örömhírekkel kezdődött a tanév

„A tanárok felelőssége az adott tantárgyat úgy átadni, hogy azzal Isten üzenetét közvetítsék a tanórán" – fogalmazott Steinbach József dunántúli püspök a református oktatási intézmények közös tanévnyitóján. A székesfehérvári ünnepségen nem a szószékről hirdetett evangélium volt az egyetlen örömhír: szombaton adták át a Makkai Sándorról elnevezett pedagógusdíjat és több iskolakezdési támogatást is, valamint köszöntötték a [...]

2018. szeptember 9.|Egyéb|0 hozzászólás

Szolgálattevők bibliaköre

2018. szeptember 3-án hétfőn 18 órakor tartjuk a szolgálattevők bibliakörét a gyülekezeti kisterembe. Szeretettel várjuk a gyülekezetünkben szolgáló testvéreket, különös tekintettel a presbitérium, hitoktatók, gyermekmisszió, ifjúsági misszió, kommunikációs és média bizottság, missziói bizottság, diakóniai bizottság, nőszövetség, idős és beteglátogató csoport tagjait.

2018. szeptember 2.|Egyéb|0 hozzászólás

ZSEBÜNKBEN A BIBLIAPP

Mit tanított Jézus az adományozásról? Hogy is volt ez a tevével és a tű fokával? Mit üzen a számomra ma Isten? – mostantól bármikor és bárhol fel tudjuk lapozni a Bibliát, elolvashatjuk a napi bibliamagyarázatot, valamint kereshetünk a református hitvallásokban, ehhez pedig mindössze egyetlen ingyenes applikációt kell letöltenünk mobil eszközünkre. Elkészült a Bibliapp, a Magyarországi [...]

2018. szeptember 2.|Egyéb|0 hozzászólás

Konfirmáció

Értesítés a gyülekezetünkben megkeresztelt, vagy más gyülekezetben megkeresztelt, de Gyulán élő, tanuló 7-8. osztályos gyermekek szüleinek! Kedves Szülők! Gyermekük keresztelésekor a következő fogadalmat tették: Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?      Szülők, keresztszülők felelete: [...]

2018. szeptember 2.|Egyéb|0 hozzászólás

Református hit alapjai kurzus – Felnőtt konfirmációt előkészítő alkalom

Református hit alapjai kurzus indul gyülekezetünkben, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a Biblia alapvető tanításaival, református hit alapigazságaival, az egyház felépítésével, a gyülekezeti élet alapjaival. A kurzus 12 alkalomból áll és heti rendszerességgel kerül megrendezésre a jelentkezőkkel közösen egyeztetett időpontokban. Szeretettel várjuk azokat, akik életéből kimaradt a hitoktatás, konfirmáció. Azoknak, akik hitükben megerősödtek és személyesen kérik, [...]

2018. szeptember 2.|Egyéb|0 hozzászólás

Támogassuk a nélkülöző diákok iskolakezdését!

A nyár utolsó hónapjában újra aktuálissá válnak az iskolakezdéshez kötődő teendők, azonban számos család számára ez nem csak az izgatott készülődést jelenti, hanem a szűkös anyagi körülmények miatt nagy terhet. A Magyar Református Szeretetszolgálat már 10 éve segíti a nélkülözésben élő családok iskolakezdését, hogy a diákok számára a tanévkezdés valóban örömet jelenthessen. Segítsünk együtt! A [...]

2018. augusztus 26.|Egyéb|0 hozzászólás