Egyéb

Megújul egyházunk arculata

Hagyomány, egyszerűség, minőség – ezzel a három szóval foglalható össze a Magyarországi Református Egyház új arculata. Elkészült az arculati kézikönyv, ez alapján fokozatosan egységesítik a korábban használt elemeket, miközben a címer megmarad. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni az új logóról és az egységes arculatról. Bár a Magyarországi Református Egyház jól ismert címere már 85 éve jelenik [...]

2018. június 3.|Egyéb|0 hozzászólás

Szeretethíd 2018.

A Gyulai Református Gyülekezet és intézményei - önkénteseinek szeretettel köszönöm meg szolgálatukat. Az önkéntes tevékenység idősek, betegek látogatását, kertrendezést, virágültetést, szemétgyűjtést, sírgondozást jelentett. Süteménnyel, vacsorával, ebéddel vendégeltük meg városunkban a Hajléktalan Szállón élőket. SOLI DEO GLORIA! Bagyinszki Zoltánné Diakóniai Bizottság elnöke  

2018. május 28.|Egyéb|0 hozzászólás

A Generális Konvent plenáris ülésének zárónyilatkozata

A Generális Konvent 2018. május 24-25-i lillafüredi plenáris ülésén az alábbi nyilatkozatot fogadta el. A Magyar Református Egyház Generális Konventje Isten iránti hálával köszöni meg az egymással való találkozás lehetőségét. A példaértékű közös tanácskozások ereje különösen hangsúlyos volt az elmúlt esztendőben is, amikor a kettős reformációi jubileum alkalmából többször erősíthettük egymást a Kárpát-medence különböző helyszínein. [...]

2018. május 27.|Egyéb|0 hozzászólás

Jogászt keres a Zsinati Hivatal

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala jogász munkatársat keres Jogi Osztályára. Jogviszony időtartama: Határozatlan idejű jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő Javadalmazás: Megegyezés szerint A munkavégzés helye: 1146 Budapest, Abonyi utca 21. További információk: http://reformatus.hu/mutat/15202/

2018. május 27.|Egyéb|0 hozzászólás

Fejlődj az MRSZ önkénteseként!

Új, féléves önkéntes programra várja a fiatalokat a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az EFOP 1.3.8-17 számú pályázatban a 18 év feletti, de 22. életévüket még be nem töltött ifjak vehetnek részt havi 80 órában. A szervezet a projekt résztvevőinek lehetőséget biztosít jogosítvány megszerzésére, nyelvi kurzusok és további képzések elvégzésére. Emellett a Szeretetszolgálat szükség esetén állja az [...]

2018. május 27.|Egyéb|0 hozzászólás

Nyári kántorképző Debrecenben 2018

A képzésre, amelynek a Debreceni Református Hittudományi Egyetem ad helyet, gyermekek és felnőttek is jelentkezhetnek. Jelentkezési határidő: június 15-e. A Tiszántúli Református Egyházkerület idén is megrendezi nyári kántorképző tanfolyamát: Intenzív nyári kántorképző 12 év fölötti résztvevők számára: július 4-21. Kántor előképző 10-12 éves gyermekek részére: július 12-21. Helyszín:     Debreceni Református Kollégium központi épülete (Kálvin tér [...]

2018. május 20.|Egyéb|0 hozzászólás

Békési Református Egyházmegye presbiteri és gyülekezeti csendesnapja

2018. június 3. vasárnap 15 órától 19 óráig – Köröstarcsa Program  15.00–15.30 Nyitó áhítat - Katona Gyula esperes  15.30–16.00 Előadás - Fekete Károly püspök  16.30–17.00 Előadás - Tóth János a Presbiteri Szövetség megyei elnöke 17.00–17.20 Szünet 17.20–18.00 „amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” (Jn 16,23) – Hogyan imádkozom? - presbiteri bizonyságtételek [...]

2018. május 20.|Egyéb|0 hozzászólás

Konfirmáció

A konfirmáció a fogadalmat tevő személyes döntése Krisztus és az Ő egyháza mellett. A konfirmáció értelme az, hogy a megkeresztelt ember, mint aki megkapta a Szentlélek Istentől a hit ajándékát, a gyülekezet nyilvánosság előtt tesz bizonyságot Jézus Krisztus mellett hozott személyes döntéséről. Isten kegyelméből 2018 pünkösdjén 19 fiatal és 9 felnőtt erősíti és vallja meg [...]

2018. május 20.|Egyéb|0 hozzászólás

Biblia Szövetség Tavaszi csendesnapja Békéscsabán

„Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak és rendíthetetlenek buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájába, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az  Úrban.”   I Kor. 15,58 Pál apostol több levelében is különösen hangsúlyozza, mennyire egyedülálló és jelentős az a lelki fordulat, amelyet megtérésnek, megigazulásnak, újjászületésnek és megbékélésnek szoktunk nevezni. Aki Krisztussal eggyé lesz, az új világba lép be, [...]

2018. május 20.|Egyéb|0 hozzászólás

Szeretethíd

A Szeretethíd elnevezésű önkéntes napokat 2009-ben hívta életre a Magyar Református Szeretetszolgálat. Ez egy olyan segítségnyújtó akció, mely mindenkit vár, legyen akár idős, akár fiatal, egészséges vagy éppen fogyatékkal élő testvérünk. A cél, hogy közösen tegyünk egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségeinkért és a teremtett világért. A Kárpát-medence minden területén munkálkodnak kisebb-nagyobb csoportok szociális, fejlesztési [...]

2018. május 20.|Egyéb|0 hozzászólás