Egyéb

Támogatás

Ebben az évben is készül Gyuláról egy küldöttség, hogy meglátogassa a holtmarosi gyermekotthon árváit. Aki adományával szeretné támogatni a holtmarosi gyermekeket, az Tokárné Mónikát keresse!  

2017. október 29.|Egyéb|0 hozzászólás

Evangélikus-református közös nyilatkozat

Úrvacsorás istentisztelettel és közös zsinati üléssel ünnepelte a reformáció ötszázadik évfordulóját a Magyarországi Református Egyház (MRE) és a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Zsinata október 13-án Budapesten. A közös zsinatról szóló beszámoló megtekinthető a reformatus.hu honlapon. Forrás: http://www.reformatus.hu/mutat/nincs-artatlan-emlekezes/ A jelenlévő két egyház képviselői két tartózkodással és egy ellenszavazattal a következő közös nyilatkozatot fogadták el: A magyarországi [...]

2017. október 29.|Egyéb|0 hozzászólás

Perselyadomány egy új templom építésére

A Magyarországi Református Egyház Zsinata elnökségének körlevele valamennyi magyarországi református gyülekezet és intézmény részére. Kedves Testvéreink! Idén a Nyíregyháza-örökösföldi gyülekezet templomának megépítésére gyűjtünk október 29-én. A reformáció hónapjának utolsó vasárnapi perselyadományát minden évben egy kiemelt ügy támogatására ajánlják fel gyülekezeteink. Tavaly az esztergomi gyülekezet új templomának befejezését segítettük. Ezúton is köszönjük múlt évi adományukat, ami [...]

2017. október 29.|Egyéb|0 hozzászólás

Gondnok és a presbiterválasztás

A Gyulai Református Egyházközség presbitériuma 2017. november 5-én 10 órakor kezdődő istentiszteletre egyházközségi közgyűlést hív össze, ahol megválasztásra kerülnek az egyházközség nem lelkészi tisztviselői (főgondnok, gondnok és a presbiter), akik 2018. január 1-től, 6 évre kapják meg megbízatásukat. Az egyházközségi közgyűlést az egyházközség választójoggal rendelkező tagjai alkotják. Az alábbiakban közöljük a presbiter, főgondnok, gondnok jelöltek [...]

2017. október 22.|Egyéb|0 hozzászólás

Koncert templomunkban

A Gyulai Várszínház szervezésében a CALANDRELLA Kamarakórus a Reformáció zenei útja címmel egy 500 éven átívelő zenei időutazásra vár minden kedves érdeklődőt 2017. november 5-én vasárnap 17 órakor a templomunkban. A belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk!  

2017. október 22.|Egyéb|0 hozzászólás

A Reformáció gyulai emlékműve

Kedves Testvéreink! Isten kegyelméből elkészült a Reformáció gyulai emlékműve. Ezúton adunk tájékoztatást arról, hogy a közel 10 millió forint összköltségből, 5 millió forint támogatást adott a Reformáció Emlékbizottsága, 2.250.000 forint támogatást biztosított Gyula Város Önkormányzata, 250.000 forintot ajánlott fel a Gyulai Evangélikus Egyházközség és 2.500.000 forintot vállaltunk mi, a Gyulai Református Egyházközségként. A vállalt 2,5 [...]

2017. október 22.|Egyéb|0 hozzászólás

Tájékoztató a gondnoki szolgálattal kapcsolatos presbitériumi döntésről

A Gyulai Református Egyházközség presbitériuma felismerte, hogy gyülekezetünk olyan belső változásokon ment át, valamint olyan külső kihívásoknak kell megfelelnie, amely szakgondnokok szolgálatba állítását indokolja. Ezért 2018. január 1-től egy főgondnokot és három szakgondnokot (gazdasági, igazgatási, építésügyi gondnokot) állít szolgálatba.  A 2017. évi egyházközségi tisztújításkor már eszerint szervezi meg a választást.  

2017. október 22.|Egyéb|0 hozzászólás

Sírhely újraváltás

Felhívjuk a tisztelt hozzátartozók figyelmét, hogy akiknél a sírhely újraváltási ideje lejárt, szíveskedjék felkeresni parókiánkat. Nagyban megkönnyíti munkánkat, ha hozzák a sírhely pontos adatait. (Pl.: VII-j-12.) Ha ezt nem tudják, akkor az elhunyt nevét és adatait. Elérhetőségeink: Tel: 06(66)362-019,  E-mail: gyulainfo@bekesmegye.reformatus.hu  

2017. október 15.|Egyéb|0 hozzászólás

Gondnok és presbiterválasztás

A Gyulai Református Egyházközség presbitériuma 2017. november 5-én 10 órakor kezdődő istentiszteletre egyházközségi közgyűlést hív össze, ahol megválasztásra kerülnek az egyházközség nem lelkészi tisztviselői (főgondnok, gondnok és a presbiter) akik 2018. január 1-től, 6 évre kapják meg megbízatásukat. Az egyházközségi közgyűlést az egyházközség választójoggal rendelkező tagjai alkotják. Az alábbiakban közöljük a választással kapcsolatos egyházi törvényt: [...]

2017. október 15.|Egyéb|0 hozzászólás

Református hit alapjai kurzus – Felnőtt konfirmációt előkészítő alkalom

Református hit alapjai kurzus indul gyülekezetünkben, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a Biblia alapvető tanításaival, református hit alapigazságaival, az egyház felépítésével, a gyülekezeti élet alapjaival. A kurzus 12 alkalomból áll és heti rendszerességgel kerül megrendezésre a jelentkezőkkel közösen egyeztetett időpontokban. Szeretettel várjuk azokat, akik életéből kimaradt a hitoktatás, konfirmáció. Azoknak, akik hitükben megerősödtek és személyesen kérik, [...]

2017. október 15.|Egyéb|0 hozzászólás