Egyéb

Egységbe fűzi a megosztott népet

Pünkösdi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára. „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét." (2Tim 1,7) Ünneplő gyülekezetek, szeretett református Testvéreink! 2018 pünkösdjén hálaadó imádságunkból fakad a Generális Konvent elnökségének ünnepi üzenete. A Kárpát-medencében és azon kívül élő református gyülekezeteinkkel, minden [...]

2018. május 20.|Egyéb|0 hozzászólás

Sepsiszentgyörgy-Szemerja Református testvérgyülekezetünk meglátogatása

Kedves Testvérek! 2018. június 28- július 1. között készülünk meglátogatni erdélyi testvérgyülekezetünket. Bővebb felvilágosítást Bagyinszki Zoltánné igazgatási gondnoktól lehet kérni. Jelentkezési határidő május 27 vasárnap.  

2018. május 20.|Egyéb|0 hozzászólás

Búcsúzástól búcsúzásig – Mennybemenetel ünnepe

„A mennybemenetel ünnepe arra emlékeztet, hogy minden mulandó és csak átutazók vagyunk a világban. Emlékeztet, hogy az élet voltaképpen az üres sírtól visz a menny felé..." - Farkas Zsuzsanna ünnepi gondolatai. Húsvéthétfőtől a mennybemenetelig tartó hetekben minden évben virágba borulnak a fák, majd elhullajtják szirmaikat és ezerszínű zöldbe öltözik város. Olyan, mintha ebben az időszakban [...]

2018. május 13.|Egyéb|0 hozzászólás

Szeretethíd

A Szeretethíd elnevezésű önkéntes napokat 2009-ben hívta életre a Magyar Református Szeretetszolgálat. Ez egy olyan segítségnyújtó akció, mely mindenkit vár, legyen akár idős, akár fiatal, egészséges vagy éppen fogyatékkal élő testvérünk. A cél, hogy közösen tegyünk egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségeinkért és a teremtett világért. A Kárpát-medence minden területén munkálkodnak kisebb-nagyobb csoportok szociális, fejlesztési [...]

2018. május 13.|Egyéb|0 hozzászólás

Misszionárius gyülekezetünkben

2018. május 9-én szerdán 18 órakor a Kálvin utcai gyülekezeti házban Dr. Keszi Krisztina orvos-misszionárius fényképes beszámolót tartott az elmúlt négy éves zambiai szolgálatáról, majd másnap a Magvető Református Általános Iskola csendes napján tett bizonyságot Isten hatalmáról, amellyel vezette, segítette, megtartotta és megáldotta afrikai szolgálatában.  

2018. május 13.|Egyéb|0 hozzászólás

Egyházmegyei Nőszövetségi Találkozó

M E G H í V Ó Kedves Testvéreink!  A Mezőberényi Református Nőszövetség a házigazdája ebben az évben a Békési Református Egyházmegyei Nőszövetségi Találkozónak 2018. május 12-én, szombaton. Szeretnénk erősíteni az Egyházmegyénkben működő Nőszövetségek szolgálatát, illetve segíteni a gyülekezeti nőszövetségek megszervezését. Nemcsak gyülekezeti Nőszövetségeink tagjait várjuk, hanem minden asszonytestvérünket, presbitereket, lelkipásztoraikkal együtt. Örülnénk, ha meghívásunkat [...]

2018. május 6.|Egyéb|0 hozzászólás

Misszionárius gyülekezetünkben

2018. május 9-én szerdán 18 órakor a Kálvin utcai gyülekezeti házban Dr. Keszi Krisztina orvos-misszionárius fényképes beszámolót tart az elmúlt négy éves zambiai szolgálatáról.  

2018. május 6.|Egyéb|0 hozzászólás

Szeretethíd

A Szeretethíd elnevezésű önkéntes napokat 2009-ben hívta életre a Magyar Református Szeretetszolgálat. Ez egy olyan segítségnyújtó akció, mely mindenkit vár, legyen akár idős, akár fiatal, egészséges vagy éppen fogyatékkal élő testvérünk. A cél, hogy közösen tegyünk egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségeinkért és a teremtett világért. A Kárpát-medence minden területén munkálkodnak kisebb-nagyobb csoportok szociális, fejlesztési [...]

2018. május 6.|Egyéb|0 hozzászólás

II. parancsolat

Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem.  De irgalmasan bánok [...]

2018. április 30.|Egyéb|0 hozzászólás

A botrány elmaradt – gondolatok Mária Magdolna című filmről

Mindenki csendben ült a film végén a moziban. Egy gyönyörű dalt kapott ajándékba türelmem, de amúgyis képtelen voltam megmozdulni.  Egyszerre éreztem magam a 21. században és Jézus korában. A filmkészítők elém éltek valamit a jézusi titokból. A vásznon megjelent Mária, aki együtt látta Isten országát és a földi valóságot. Misztikus és realista volt – Fekete [...]

2018. április 22.|Egyéb|0 hozzászólás