Egyéb

Egyházmegyei presbiteri konferencia

Egyházmegyei presbiteri konferencia és gyülekezeti csendesnap lesz Békéscsabán a református templomban, 2017. április 22-én szombaton 9 órai kezdettel. Témája a presbiterválasztás. Kérjük a testvéreket, hogy részvételi szándékukat április 19-én, szerdán 19 óráig jelezzék a gyulainfo@bekesmegye.reformatus.hu e-mail címen vagy 66/362 019-es telefonszámon, valamint a lelkészi hivatalban.

2017. április 16.|Egyéb|0 hozzászólás

Országos verseny intézményünkben

Április 21-én pénteken XVIII. alkalommal rendezi meg református iskolánk a „Ne szóljon igéd hiába” Országos Bibliai Történetmondó Versenyt, ahol nem csak a Szentírás szövegének ismeretéről adnak számot, de a verseny részeként meghirdetett képzőművészeti kiírás keretében rajzaikon, festményeiken is megörökítették a bibliai történeteket. Az ország számos pontjáról érkeznek diákok és az őket kísérő szülők, pedagógusok, lelkipásztorok. [...]

2017. április 16.|Egyéb|0 hozzászólás

Krisztus él! – Húsvéti üzenet

A keresztyén egyház legnagyobb, legszentebb ünnepe húsvét, a feltámadás ünnepe, mert azt hirdeti: megtörtént a világ megváltása. Jézus Krisztus megszabadította az embervilágot bűneiből, kiengesztelte Istent, halálával megszerezte számunkra Isten bocsánatát. Pál apostol nyomatékosan hangsúlyozza, hogy hitünk alapja, fundamentuma Jézus Krisztus feltámadása. Ezért írja a korintusi gyülekezetnek: "Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a [...]

2017. április 16.|Egyéb|0 hozzászólás

A választási eljárás folyamata, ütemezése

1. A presbitériumnak meg kell határoznia a választási közgyűlés időpontját. Ezt úgy kell kitűzni, hogy a választási eredmény az esetleges jogorvoslati határidőket is figyelembe véve 2017. december hó 31-ig jogerős legyen.  A választási közgyűlés időpontjához kell igazítani a törvény által előírt egyéb választási eljáráshoz kapcsolódó cselekményeket. 2. A Választási (jelölő) Bizottságot a presbitérium a választás előtt legalább 60 nappal választja [...]

2017. április 9.|Egyéb|0 hozzászólás

Több, mint egy szám

Szeretne segíteni másoknak, de nem tudja, mit adhatna? A mosolyát. A figyelmét. Az ölelését. A tudását. Az idejét. A szavait. A szeretetét. A munkáját... vagy épp adója egy százalékát. Május 22-ig rendelkezhetünk arról, hogy adónk egy plusz egy százalékával a református egyház társadalmi szolgálatát támogassuk. A személyi jövedelemadóról (szja) szóló törvény lehetőséget teremt arra, hogy [...]

2017. április 9.|Egyéb|0 hozzászólás

Beiratkozás a református iskolánkban

A Magvető Református Általános Iskolában (Gyula, Árpád u. 4-6.) április 20-án csütörtökön és 21-én pénteken 8-19 óra között lehet beiratkozni a 2017/18-as tanévre. Bővebb felvilágosítás: www.magvetoiskola.hu

2017. április 9.|Egyéb|0 hozzászólás

A JELÖLÉS ÉS A VÁLASZTÁSI (JELÖLŐ) BIZOTTSÁG

1. A presbiterek jelölésének eljárási folyamatában jelentős szerepe van a 3-7 tagú Választási Bizottságnak. Ezért a Bizottság tagjainak olyan – köztiszteletben álló, a gyülekezeti tagok bizalmát élvező – egyháztagokat kell választani, akik nem kívánják magukat presbiternek jelöltetni. A Választási Bizottság elnökét tagjai közül maga választja. A lelkész tagja a választási bizottságnak. 2. A Választási Bizottság [...]

2017. április 2.|Egyéb|0 hozzászólás

Presbiterválasztás

2017 őszén a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben ismét esedékes a presbitériumi tisztújítás, mivel a 2012. január 1-től tisztségbe lépett presbiterek 6 éves mandátuma az év végével lejár. Az egyházközségekben a presbiterválasztást úgy kell lebonyolítani, hogy az újonnan megválasztott testület 2018. január 1-jén zavartalanul elkezdhesse működését. Presbitériumunk április 22-én csendesnapot tart, ahol Isten előtt elcsendesedve készítik [...]

2017. április 2.|Egyéb|0 hozzászólás

„Aki mást felüdít, maga is felüdül”

Juhász Zsófia egykori diakonissza jelmondata záróakkordként hangzott el a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) március 27-i hálaadó estjén. A magyar közmédia Jónak lenni jó! című adventi adománygyűjtő műsorfolyamának 2016-ban az MRSZ lett a kedvezményezettje. A támogatókat jelképes ajándékkal köszöntötték a Duna Palotában megrendezett szeretetvendégség keretében. Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke köszönetnyilvánításában [...]

2017. április 2.|Egyéb|0 hozzászólás

Nyílt nap és beiratkozás a református iskolánkban

Április 4-én kedden és 5-én szerdán beiskolázási nyílt napok lesznek a Magvető Református Általános Iskolában (Gyula, Árpád u. 4-6.), melyet a leendő első osztályos tanítók és tanárok fognak tartani. Szeretettel várjuk a leendő első osztályos gyermekeket szüleikkel együtt, akik szeretnének megismerkedni iskolánk életével. Április 20-án csütörtökön és 21-én pénteken 8-19 óra között lehet beiratkozni a [...]

2017. április 2.|Egyéb|0 hozzászólás