Hírek

/Hírek/

A botrány elmaradt – gondolatok Mária Magdolna című filmről

2018. április 22.|Egyéb|

Mindenki csendben ült a film végén a moziban. Egy gyönyörű dalt kapott ajándékba türelmem, de amúgyis képtelen voltam megmozdulni.  Egyszerre éreztem magam a 21. században és Jézus korában. A filmkészítők elém éltek valamit a jézusi titokból. A vásznon megjelent Mária, aki együtt látta Isten országát és a földi valóságot. Misztikus és realista volt – Fekete [...]

I. parancsolat

2018. április 22.|Egyéb|

Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!  2Mózes 20,1-3 94. Mit követel Isten az első parancsolatban? (Heidelbergi Káté) Azt, hogy ha lelkem üdvösségét szeretem, akkor buzgón tartsak távol magamtól és kerüljek minden bálványimádást,1 varázslást, babonát,2 szentek vagy [...]

Zsinati körlevél az adó 1 % felajánlásáról

2018. április 17.|Egyéb|

Asztali beszélgetések előadás sorozat első alkalma

2018. április 17.|Egyéb|

A Gyulai Református Gyülekezet szeretettel meghívja önt és szeretteit Asztali beszélgetések című sorozatának első alkalmára, amely 2018. április 21-én, szombaton 18 órakor lesz a Gyülekezeti házban (Kálvin u. 4.) Előadást tart: Fráter Erzsébet az MTA tudományos munkatársa A Biblia növényei címmel. Az előadás után kötetlen beszélgetésre kerül sor. Kérdéseket már előre is le lehet adni [...]

Asztali beszélgetések – újabb alkalom indul gyülekezetünkben

2018. április 17.|Egyéb|

Gyulán Kósa Ferenc  kezdeményezése nyomán hosszú évekig létezett a közkedvelt Protestáns Kör. Nagyobb szünet után Baráth János nagytiszteletű úr biztatására megújult formában a régiek és egy-két mai presbiter „Asztali beszélgetések” címen poraiból feltámasztották ezt az érdekesnek ígérkező formát. Ahogy a név elárulja, némileg Luther példáját szeretnénk követni. Az ő vacsora utáni asztali beszélgetései híresek voltak. [...]

Adó 1% felajánlása Református Egyházunknak és gyülekeztünk alapítványainak

2018. április 17.|Egyéb|

Köszönjük mindazoknak, akik 2017-ben adójuk 1%-aval támogatták a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatát és gyülekezetünk alapítványait. Személyi jövedelemadónk egy százalékát 2018-ban is felajánlhatjuk a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatának támogatására és alapítványaik javára. Bővebb felvilágosítás a 3. oldalon. Magyarországi Református Egyház Technikai szám: 0066 "A Gyulai Református Életért Alapítvány" Adószáma: 18388295-1-04 "Soli Deo Gloria Egyedül [...]

A Diakóniai Bizottság kérdőívének eredmény összesítője 2018.04.12.

2018. április 12.|Egyéb|

  Az összesítő eredmények megtekintéséhez kérjük, kattintson a képre!

Beiratkozás református iskolánkba

2018. április 8.|Egyéb|

A Magvető Református Általános Iskola és óvoda (5700 Gyula, Árpád u 4-6) szeretettel várja az első osztályba készülő gyermekeket. Iskolai beíratás időpontja: április 12-én csütörtökön és április 13-án pénteken 8-19 óra között Bővebb felvilágosítás az iskola honlapján: http://magvetoiskola.hu/ vagy a következő elérhetőségeken: Telefon 66/467-633; e-mail: magvetoiskola@gmail.com  

Református tanúságtétel kritikus időkben

2018. április 8.|Egyéb|

Milyen kihívásokkal néznek szembe a közel-keleti reformátusok? Milyen szolgálatot végez a menekültek között a Magyarországi Református Egyház? Milyen választ adott a Görög Református Egyház az elmúlt évek menekültáradatára? Mindez kiderül a Zsinati Missziói Iroda április 14-i, szombati missziói konferenciáján. A találkozó különlegessége, hogy nem csupán elképzelni és elemezni próbáljuk a közel-keleti reformátusok helyzetét, hanem a [...]

Hit- és erkölcstan

2018. április 8.|Egyéb|

Április folyamán kell a szülőknek nyilatkozniuk arról, hogy állami fenntartású általános iskolában gyermekük az etikaoktatást, vagy valamelyik felekezet hit- és erkölcstan óráját fogja látogatni a következő tanévben. Bátorítjuk ezekben az intézményekben tanuló gyermekek szüleit, hogy a református hit és erkölcstan órára írassák be gyermeküket. MIÉRT ÉRDEMES REFORMÁTUS HITTANRA BEIRATNI A GYERMEKET? Egyrészről, mert az alapműveltség [...]