Értesítés a gyülekezetünkben megkeresztelt, vagy más gyülekezetben megkeresztelt, de Gyulán élő 7-8. osztályos gyermekek szüleinek!

 Kedves Szülők!

Gyermekük keresztelésekor a következő fogadalmat tették:

 Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?     

Szülők, keresztszülők felelete: Ígérjük és fogadjuk.

Szeretettel értesítjük, hogy eljött a konfirmáció alkalma. Ezért kérjük önöket, hogy fogadalmuknak megfelelően segítsék gyermeküket, hogy eljusson a konfirmációs órákra.

Azokat a 7-8. osztályos gyermekeket is szeretettel várjuk, akik nem részesültek gyermekkeresztségben, de szeretnének konfirmálni.

Mi is az a konfirmáció?  

A konfirmáció lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok életkori sajátosságaiknak megfelelően:

Beszélgessenek az élet fontos, őket is érintő és érdeklő kérdéseiről.
Tagjai legyenek egy barátságos, vidám és befogadó, hasonló korú és érdeklődésű fiatalokból álló közösségnek.
Megismerkedhessenek a keresztyénség lényegével, Istennel, a Biblia világával, a református egyház életével, hitvallásaival, énekeivel.
Részesei legyenek értékes programoknak, kirándulásoknak, táboroknak.

Konfirmációi előkészítő alkalmakról 

A konfirmációi előkészítőt heti rendszerességgel tartjuk, melyek 60 perces alkalmak. Ennek konkrét időpontját a jelentkezés után beszéljük meg a résztvevőkkel. Az alkalmak a fiatalok életkori sajátosságaiknak megfelelően: kreatív formában zajlanak.  A felkészítő alkalmak ünnepélyes konfirmációi vizsgával és fogadalomtétellel zárulnak.

Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet legkésőbb október 9-ig.