Események betöltése
Ez az esemény elmúlt.

Egyházközségünk elnöksége döntött arról, hogy 2020. november 11-től meghirdetett veszélyhelyzet ideje alatt szüneteltet minden közvetlen érintkezéssel járó presbiteri gyűlést.
Ennek megfelelően 2021. február 25-én, csütörtökön 20 órakor online presbiteri gyűlést tartunk a google meet alkalmazás segítségével, melyet digitálisan rögzítünk.

Bejelentkezési link:  https://meet.google.com/ffn-baon-ois

  1. napirendi pont

Köszöntés, presbiteri ülés megnyitása, a résztvevők számbavétele, a határozatképesség megállapítása.

2. napirendi pont
Az előző presbiteri gyűlés jegyzőkönyvének ismertetése.

3. napirendi pont
A Magvető Református Általános Iskola és Óvoda 2020. évi zárszámadásának és 2021. évi költségvetésének előterjesztése és jóváhagyása
Előadó: Kovács Istvánné gazdasági vezető, Varga Ottó igazgató

4. napirendi pont
A Gyulai Református Egyházközség Diakóniai bizottságának beszámolója és a 2021. évi Diakóniai munkatervének előterjesztése és jóváhagyása
Előadó: Baráth János lelkipásztor

5. napirendi pont
A Gyulai Református Egyházközség Missziói bizottságának beszámolója és a 2021. évi Missziói munkatervének előterjesztése és jóváhagyása
Előadó: Budai Judit missziói bizottság elnöke
Baráth János lelkipásztor

6. napirendi pont
A Gyulai Református Egyházközség 2020. évi költségvetési beszámolójának, valamint a 2021. évi    gazdasági és pénzügyi döntéseinek meghozatala. (A költségvetés bevételi és kiadási oldalát érintő díjak és beruházási költségek meghatározása előterjesztése és jóváhagyása.)
Előadó: Markó István Gazdasági bizottság elnöke, Baráth János lelkész

7. napirendi pont
A Gyulai Református Egyházközség Elnöksége által hozott határozatok ismertetése, és tájékoztatás az egyházközség helyzetéről.

8. napirendi pont
Bejelentések, indítványok