„Gyulai Magvető Református Általános Iskola és Óvoda fejlesztése”

című projekt

 

Kedvezményezett:         Gyulai Református Egyházközség

Támogatási azonosító: EGYH-EKF-20-P-0039

Támogatás célja:             Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása

Támogatás összege:      2.014.570.926 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási időszak:      2020. december 01. – 2024. augusztus 31.

 

A projekt bemutatása:

A projekt keretében a Magvető Református Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése történik.

A fejlesztés alapvető célja a 2 x 8 osztályos iskola mindennapi testneveléséhez a tornaterem megépítése. A működését a jelenlegi költségkeretek között kell tovább folytatni, vagyis a megnövekedett alapterület ellenére az üzemeltetési költségek nem emelkedhetnek. Ennek érdekében alkalmazni kell a korszerű energiatakarékos szerkezeteket, és gépészeti megoldásokat.

 

A projekt megvalósítási helyszínei:

 

  • 5700 Gyula, Hajnal utca 7. hrsz. 10., mely telekalakítás után 5700 Gyula, Árpád utca 4. hrsz.10.
  • 5700 Gyula, Szegedi Kis István utca 18., 133. hrsz. (kivett általános iskola és óvoda, tulajdonos: 1/1 Gyulai Református Egyházközség)

 

A támogatott tevékenység módosítása érdekében aláhúzzuk, hogy az intézmény működését a jelenlegi költségkeretek között kell tovább folytatni, vagyis a megnövekedett alapterület ellenére az üzemeltetési költségek nem emelkedhetnek. Ennek érdekében alkalmazni kell a korszerű energiatakarékos szerkezeteket és gépészeti megoldásokat.

 

A projekt kapcsán az alábbi tevékenységek valósulnak meg, melyekből az 1-2 energetikai korszerűsítést és a működési költségek csökkentését, a 3-4 tevékenységek a Tornaterem és a környezet fejlesztését célozza.

 

  1. a) A meglévő iskolaépületen (Gyula, Árpád utca 4.) energetikai korszerűsítés, melynek műszaki tartalma:

Az iskola épületében található lámpatestek korszerűsítése: a tantermekben, a folyosókon és egyéb helységekben lévő elavult, régi fénycső armatúrákat modern LED panelekre cserélnénk (teljesítmény 32W, fényerő 5200 Lumen, színhőmérséklet 4000K (nappali fehér fény);

Táblavilágításoknál a meglévő kompakt fénycsöveket modern LED csövekre cserélnénk (Teljesítmény 18W, fényerő 1800 Lumen, színhőmérséklet 4000K (nappali fehér fény);

A mosdó és WC helységekben lévő MVT60-as lámpatestekben az izzókat energiatakarékos LED izzókra cseréljük.

 

  1. b) A meglévő iskolaépületen (Gyula, Árpád utca 4.) meglévő napelem rendszer bővítése 2.5 kW-tal, továbbá ugyanazon épületen kialakításra kerül egy új, 15 kW-os kiserőmű a tetőszerkezetre.

 

  1. Óvoda (Gyula, Szegedi Kiss István utca 18.) épületének tetőszerkezetére napelem 50 kWh rendszer kiépítése történne meg, cél a működési költség csökkentése.

A beruházással érintett terület az 5700 Gyula, Szegedi Kis István utca 18. HRSZ.: 133 alatt található telek, mely a Gyulai Református Egyházközség tulajdonában van. Korábban felújításra került az ingatlan, azonban a szűkös költségvetés miatt nem került kivitelezésre megújuló energia. Az energia korszerűsítést és a környezeti-gazdasági fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve tervezzük ezen hiánypótló jellegű beruházást is a projekt keretében.

 

  1. A kialakult „építészeti sebet”, ún. torzót mindenképpen kezelni kell, azt fel kell számolni, a funkcióvesztéseket meg kell szüntetni. Térhasználati szempontból hátrányosabb helyzetbe került az intézmény, mint a jelen projekttel érintett fejlesztés megindítása előtt volt. A torzó eltüntetése érdekében szükséges a kerítés, sportudvar visszaállítása és a bontási munkálatok.

 

  1. A Fejlesztés első ütemében megvalósul a tornaterem épülete és a kapcsolódó megújuló energia fejlesztés (50 kWh) és a hőszivattyús rendszer kiépítése.

 

A projekt jelentőségének indoklása:

A Gyulai Református Egyházközség fenntartója, tulajdonosa a Gyulai Magvető Református Általános Iskola és Óvoda intézményének.

A gyermek létszám és az elvárható körülmények, nem utolsó sorban a jogszabályi előírások szükségessé teszik az iskola bővítését korszerűsítését. A jelenleg a belvárosban, a református templom melletti területen működik a 8 évfolyamos általános iskola, két párhuzamos osztállyal.

A Gyulai Református Gyülekezet, mint intézmény fenntartó hitbeli küldetésének és városi feladatának tartja, hogy teret biztosítson a város és környéke gyermekeinek a legteljesebb szellemi- testi- lelki fejlődésük érdekében. Az elmúlt több mint két és fél évtized igazolta, hogy a környezet is igényt tart a MAGVETŐ iskola működésére, hiszen folyamatosan két párhuzamos osztállyal működik az intézmény. A kiemelkedő nevelést oktatás biztosító pedagógusokon kívül az iskola fizikai körülményei is hatnak a gyermekek fejlődésére. A több kisebb ütemben eddig létrejött épület együttesépületegyüttes nem tartalmaz minden szükséges termet, és elegendő nagyságú helyeket a diákok és pedagógusok, dolgozók elhelyezésre, a működésre. A gyülekezet eredményes erőfeszítései, és az iskola kollektívájának eredményeit ismerte el Magyarország Kormánya azzal, hogy címzett támogatást nyújt a Magvető szükséges fejlesztésére.