Mert  kegyelemből tartattatok meg, hit által   Efézus 2,8

 

A Gyulai Református Gyülekezet olyan közösség, amely Istennek gyulai református népét gyűjti egybe. Életünk, szolgálatunk zsinórmértéke Isten Igéje, a Szentírás, amely tanít az Isten iránti hűségre, a hazaszeretetre, az emberekhez való odafordulásra, segítségnyújtásra, erkölcsös életre, közösségi élet gyakorlására és az élet minden területén örökérvényű tanácsot ad.

Múltunk

A Gyulai Református Egyházközség létrejötte nem egy konkrét időponthoz kapcsolódik, hanem egy hosszabb folyamat része.

Gyula a középkor végén Magyarország egyik legjelentősebb mezővárosa. A gyulai vár kiterjedt uradalom székhelye, majd kulcsfontosságú végvár volt, ahol a legkorábban jelentkezett az új szellemi és lelki irányzat a reformáció.  Olyan országos és Európa hírű prédikátorok fordultak meg itt és tevékenykedtek hosszabb-rövidebb ideig, mint Gálszécsi István (a legrégibb ismert magyar kottás énekeskönyv szerzője), Szegedi Kis István (korának európai szinten képzett és elismert tudósa. Alsóbb iskoláit többek között Gyulán végezte. 1545-ben Gyulán tevékenykedett, tanított, iskolát vezetett, prédikált.) Sztárai Mihály (a magyarországi reformáció egyik jeles prédikátora, énekszerző, az első ismert magyar nyelvű drámaíró. 1563-ban a Gyulai vár prédikátora).

Az 1566. évi ostrom után Gyula közel százharminc évig török végvár maradt, a folyamatos harcok és a 16. század végén zajló tizenöt éves háború hatalmas pusztulást hozott magával. Ennek nyomán szinte feledésbe merült Gyula reformációban betöltött szerepe.

Ezért 2017-ben a Petőfi téren elhelyezett emlékművel örökítettük meg elődeinknek és a városnak a magyarországi reformáció terjedésében betöltött jelentőségét.

A GYULAI REFORMÁTUS EGYHÁZ EMBLÉMÁJA

Templomunk

A Gyulai Református Egyházközség létrejötte nem egy konkrét időponthoz kapcsolódik, hanem egy hosszabb folyamat része.

Gyula a középkor végén Magyarország egyik legjelentősebb mezővárosa. A gyulai vár kiterjedt uradalom székhelye, majd kulcsfontosságú végvár volt, ahol a legkorábban jelentkezett az új szellemi és lelki irányzat a reformáció.  Olyan országos és Európa hírű prédikátorok fordultak meg itt és tevékenykedtek hosszabb-rövidebb ideig, mint Gálszécsi István (a legrégibb ismert magyar kottás énekeskönyv szerzője), Szegedi Kis István (korának európai szinten képzett és elismert tudósa. Alsóbb iskoláit többek között Gyulán végezte. 1545-ben Gyulán tevékenykedett, tanított, iskolát vezetett, prédikált.) Sztárai Mihály (a magyarországi reformáció egyik jeles prédikátora, énekszerző, az első ismert magyar nyelvű drámaíró. 1563-ban a Gyulai vár prédikátora).

Az 1566. évi ostrom után Gyula közel százharminc évig török végvár maradt, a folyamatos harcok és a 16. század végén zajló tizenöt éves háború hatalmas pusztulást hozott magával. Ennek nyomán szinte feledésbe merült Gyula reformációban betöltött szerepe.

Ezért 2017-ben a Petőfi téren elhelyezett emlékművel örökítettük meg elődeinknek és a városnak a magyarországi reformáció terjedésében betöltött jelentőségét.

Gyulai Református Templom

Intézményeink

A gyülekezet történetében a templom és iskola elválaszthatatlanul összekapcsolódott.

A 20. század történelmi viharai között a legfájóbb pont 1920. június 4-i trianoni diktátum, mely érzékenyen érintette Gyulát, így a gyülekezet életét is. A gazdasági hátteret jelentő 30 község közül csupán négy maradt meg az ország területén, ezek után viselnie kellett a határvárosi létből fakadó hátrányokat. A másik a kommunista diktatúra, mely 1948-ban államosította a gyülekezet iskoláit, majd fokozatosan kiszorította az intézményekből, társadalmi életből és beszorította a templomba.

A rendszerváltás új korszakot nyitott a gyülekezet életében. Az egyház újra korlátozások nélkül érintkezhetett a társadalommal. A gyülekezet ismét megmutathatta mennyire elkötelezett az oktatás iránt. Először a város szentpálfalvi részén (1992) létrehozta a Hajnalcsillag Református Óvodát. 1994-ben pedig a város központjában a Magvető Református Általános Iskolát. Azóta az egy osztállyal induló kis iskola évfolyamonként két osztályos iskolává bővült, mely a gyülekezet és a jövendő veteményes kertje. Jelenleg  több mint 300 általános iskolai diákunk és 70 óvodás gyermekünk van, akiknek többsége gyulai, de a környező településekről is nagy számmal választják intézményünket. A köznevelési intézmény mellett  a szociális alapellátásban is részt veszünk, egyházközségünk házi segítségnyújtó szolgálata 50 idős ember otthoni ellátását biztosítja.

Magvető Református Iskola

Kulturális élet

Gyula város történelmi múltjának, hangulatos utcáinak, a belvárosában álló épen megmaradt síkvidéki gótikus téglavárnak, mellette az Almásy- kastélynak, valamint a gyógyfürdőnek köszönhetően az ország egyik legjelentősebb turisztikai célpontja. Ennek köszönhetően kiemelkedő a kulturális élet.

A műemlék református templom két orgonájával (az 1927-ben Riger Ottó által tizenhét változattal épített kétmanuálos orgona, valamint a 2015-ben elhelyezetett digitális koncert orgona) évente több komolyzenei koncertnek ad helyet.

Mobil színpadával pedig keresztyén értéket tartalmazó színdaraboknak és komoly zenei koncerteknek biztosít helyet.

Koncert a templomban

Hitélet

Gyula városában az elmúlt évtizedekben nagy változás állt be a vallási összetételben. Az egykor katolikus többségű városban a magukat reformátusoknak vallók megközelítik a katolikusok létszámát.

Az utóbbi években új irányt vett a gyülekezet építése. Számos rétegalkalom indult el  (baba-mama kör, női kör, bibliai sorozatok érdeklődőknek, apa kurzus, református hit alapjai kurzus stb., megélénkült a gyermek misszió, 100 fős nyári táborral és családi napokkal kibővítve.) Ezek alapján a város legélénkebb és utóbbi időben a leginkább gyarapodó gyülekezete. Sokan kapcsolódtak be gyülekezetünk életébe, köztük fiatal családok. Hitoktatás szempontjából lefedjük az egész várost, minden óvodában és általános iskolában megszerveztük a hit- és erkölcstan oktatását.

A református intézmények mellett, önkéntes módon működik a szeretetszolgálat. Városunkban számos családnak segítünk élelmiszerrel, gyógyszerek beszerzésével, ruházattal és egyéb adományokkal. Beteglátogató csoportunk több egyedülálló idős látogatását végzi rendszeresen.  Sokan veszik igénybe a lelkipásztorok lelkigondozói szolgálatát is.