• A Kedvezményezett neve: Gyulai Református Egyházközség
  • A projekt címe: „Pályaorientáció biztosítása a Gyulai, Zsadányi és Biharkeresztesi Református oktatási intézményekben”
  • A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00049
  • A szerződött támogatás összege: 49 559 872 Ft
  • A támogatás mértéke (%-ban): 100 %. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.
  • A projekt tartalmának bemutatása: A Gyulai Református Egyházközség (Magvető Református Általános Iskola és Óvoda) a projektet konzorciumban valósítja meg a következő intézmény fenntartókkal: Biharkeresztesi Református Egyházközség (Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és AMI), Zsadányi Református Egyházközség (Zsadányi Református Általános Iskola).

A köznevelési intézményekben megvalósuló pályaorientáció, életpálya tanácsadás nem kellő mértékben igazodott a szükségletekhez, a külső szakértők, szervezetek bevonása mellett, az iskolai belső tudásbázis is fejlesztésre szorult. A pedagógusok körében kevés a valódi pályaismereti és önismereti segítséget nyújtani képes szakember. Nincs egységes eszköz és pedagógiai módszertár, hiányzik az egységes képzési/továbbképzési rendszer a pedagógusképzésben, nincs állandó, megbízható információforrás. A továbbtanulási döntések előtti együttműködés hiánya jellemző a pedagógusok és a szülők részéről. A kötelezően előírt egy osztályfőnöki tájékoztatás nem elegendő a pályaválasztás megalapozásához. A tanulók sok esetben valós információkkal sem a foglakozásokról sem a képzésekről nem rendelkeznek, önálló pályainformáció szerzésre és feldolgozásra nem képesek.

A projekt célja, hogy határozott lépéseket tegyen annak érdekében, hogy az oktatásban nagyobb hangsúlyt kaphassanak a természettudományos témák, illetve a tanulók számára egyre népszerűbb legyen e tantárgyak tanulása és a mérnöki, természettudományos, informatikai életpálya választása. Ezen hivatások felé az orientációt, az ehhez kapcsolódó tantárgyak megszerettetését már kisiskolás korban célszerű elkezdeni, hogy a gyerekek már a legfogékonyabb korban megszeressék a matematikát, az informatikát és a természettudományos tárgyakat, így később motiváltabbak és sikeresebbek legyenek e tárgyak tanulása során. A fiatalokhoz közel álló, digitális, interaktív eszközök használata mellett fontos javítani a diákok a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai tantárgyakhoz fűződő viszonyát.

A projekt megvalósítása során 3 mérföldkő került betervezésre. A projekt célcsoportja a pályázatban résztvevő oktatási intézmények tanulói és pedagógusai. A projekt fő szakmai tevékenysége: a konzorcium intézményben a pályaorientációhoz kapcsolódó, elsősorban az általános iskola és gimnázium 1-12. évfolyamos tanulóinak szóló, kiemelten a MTMI területek népszerűsítésével egybekötött programok, rendezvények, szolgáltatások megvalósítása. Ehhez kapcsolódóan 3 piaci szereplő kerül bevonásra.

Tevékenységek:

  • Tanórához köthető tevékenységből: iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény (továbbtanulási célként azonosítható külső intézményben és/vagy saját intézményben megvalósított rendezvény). Emellett további két tevékenység valósul meg az „A” modulból. • Tanórán kívüli tevékenységből: MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése. Emellett további két tevékenység valósul meg a „B” modulból.
  • Egy-egy tevékenység a „C” és a „D” modulból.

A projekt előkészítő tevékenységként szakmai terv készült külső szakértő bevonásával. A projektmenedzsmentet a konzorcium vezető biztosítja. Két fő kerül foglalkoztatásra a projekt teljes ideje alatt. Az egyik fő a projektmenedzsmentet, a másik a pénzügyi vezetői feladatokat látja el. A szakmai programok megvalósulását 1 fő szakmai vezető és 1 fő szakmai asszisztens segíti.

  • A projekt megvalósításának kezdete: 10.15.
  • A projekt tervezett befejezési dátuma: 01.12.