• a kedvezményezett neve: Karcagi Református Egyházközség
 • a projekt címe: „Digitális környezet fejlesztése a karcagi, hajdúböszörményi, vésztői és gyulai református köznevelési intézményekben”
 • a szerződött támogatás összege: 103 444 002 Ft,
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100 %. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.
 • a projekt tartalmának bemutatása: A Karcagi Református Egyházközség, az általa fenntartott és projektbe bevont 4 iskola megvalósítandó projektjével hozzájárul a köznevelés eredményességének, hatékonyságának növeléséhez, valamint a minőségi digitális oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosításához:
 • Pedagógusok, tanulók, szüleik iskolai elektronikus napló használatának népszerűsítése,
 • heti egyszeri informatika oktatást, informatika fakultatív tantárgyi oktatását, egyéb tanórákon (magyar, biológia, matematika) digitális tábla használat,
 • Pedagógusok képzése, bővítsék a digitális világhoz kötődő ismereteiket, hogy fejleszteni tudják tanulóik digitális kompetenciáit,
 • digitális eszközökkel eredményesebb oktatás, hatékonyabb módszertani megoldások alkalmazása,
 • Robotika szakkörök népszerűsítése: gyerekek algoritmikus gondolkodás módjának kialakítása és fejlesztése révén.
 • Digitális eszközök alkalmazása a tanórák 40%-ában.
 • a projekt tervezett/tényleges kezdési dátuma: 2018.09.03.
 • a projekt tervezett/tényleges befejezési dátuma: 2021.09.02.
 • projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3.-17-2017-00067