Dr. Petróczky Istvánné (Hunyad Aurélia)
presbiter

„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.” (Példabeszédek 9,10)

1954. június 22-én születtem Orosházán. Egészségügyi főiskolát végeztem, és gyógytornászként közel 40 évet dolgoztam a gyulai Pándy Kálmán Kórházban. Férjemmel három gyermeket neveltünk, Áront, Annát és Ágnest. Fiatal felnőttként tértem meg, nagyszüleimtől hallottam Krisztus megváltó szeretetéről, és kis keresgélés után 1973- ban tagozódtunk be a gyulai gyülekezetbe. Gyermekeink már itt részesültek a keresztség sákramentumában. 24 év óta vagyok presbiter, több cikluson keresztül missziói gondnok voltam. Fontosnak tartom gyülekezetünk missziós tevékenységének erősítését, hogy mind többen hallják az evangéliumot, akik nem járnak templomba és nincs az egyházzal kapcsolatuk.