Dr. Pocsay Gábor
presbiter

„Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg” (Példabeszédek 19,21)

1944. november 4-én születtem Lengyeltótiban, de Békésen nőttem fel, ott is konfirmáltam. Orvos vagyok, szinte egész szakmai életemben a Gyulai Pándy Kálmán Megyei Kórház Belgyógyászati osztályán dolgoztam. Három gyermekem van, a feleségem is belgyógyász. Az életemet csak családi kötelékben tudom elképzelni: a feleségem mindig jó harcostársam volt. A gyermeknevelés az élet egyik fő feladata. Ma már látom, hogy csak Krisztust követve lehetséges a jó nevelés. Életemben sokszor elkeseredtem, kétségek közé jutottam. Talán az elmúlt 1-2 évtized alatt ismertem fel bizonyossággal, hogy nem szabad elerőtlenedni, meghasonlani, hiszen nem vagyok egyedül. A gyülekezetnek 1976. óta vagyok tagja. Az elmúlt 20 évben presbiter voltam. Szívesen dolgoztam a Missziós Bizottságban, bár több időt és energiát kellett volna a munkára fordítanom. Terveim között szerepel, hogy presbiterként még több időt fordítok majd a misszió munkájára. Ezt az időt a hiábavalóságok elhagyása és a jobb időbeosztás útján kívánom megnyerni. A misszió számomra küldetést jelent az emberek közé.