Dr. Rokszinné Dr. Árgyelán Alice
presbiteri jegyző

„…légy bátor és erős. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz.” (Józsué 1,9)

1958-ban születtem Tiszakürtön. Gyógyszerész vagyok, a megyei kórház gyógyszertárában dolgozom. Református családban születtem és nevelkedtem. Nagyon fontos volt számomra, hogy ezt az örökséget gyermekeimnek is továbbadjam, és hogy hitemet ne csak a gyülekezetben, tágabb környezetemben, hanem családomban is meg tudjam élni. 1972-ben konfirmáltam. Gimnáziumi éveim alatt váltam hívő emberré. A hétköznapi munkám és gyülekezeti szolgálatom során is Isten segítő erejében bízva, az ő útmutatásait szem előtt tartva végzem feladataimat, és az Úr kegyelméből reményeim szerint jó sáfárként kezelve a rám bízott talentumaimat. Férjemmel és az akkor 9 éves nagyobbik lányommal 1989-ben költöztünk Gyulára. Azóta vagyok a gyülekezet tagja. A gyülekezetbe szeretettel befogadtak, és 1999-ben pótpresbiternek, 2005-ben és 2011-ben presbiternek választott a gyülekezet. Az első években a gyerekek között szolgáltam, majd a gazdasági bizottság munkájában vettem részt. Az elmúlt 6 évben a számvizsgáló bizottságban szolgáltam. Az Úr vezetésével, és az ő dicsőségére, segítő erejében bízva szeretném tovább végezni a szolgálatomat.  Vallom, hogy Istené a dicsőség, mienk a munka öröme, így a gyülekezetben bármilyen területen szívesen szolgálok Istentől kapott képességeim szerint.