Dr. Virágos Kis Katalin
presbiter

„El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz. A vagy nem parancsoltam-é meg neked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz.” (Józsué 1,8-9)

1960-ban születtem Szentesen. Szemész orvos vagyok. Az egyetemi diploma megszerzése után 1985-ben kerültem a gyulai kórház szemészeti osztályára. Férjem dr. Jakucs János belgyógyász hematológus. Három gyermekünk van: János 32, Levente 31, Borbála 27 éves. A szentesi felsőpárti református templomban kereszteltek, ott, ahol szüleim, és 1985-ben én és férjem is házasságot kötöttünk, majd 1986 ban legnagyobb gyermekünket kereszteltük. Itt volt édesapám előbb presbiter, majd gondnok összesen 20 évig. 1988 ban, második gyermekünk keresztelése kapcsán kerültem kapcsolatba a gyulai gyülekezettel. Kötődésem gyermekeimmel együtt egyre szorosabbá vált a rendszeres istentiszteletek, gyermek istentiszteletek, hitoktatás, hittantáborok, és gyermekeim konfirmációja segítségével. A gyülekezet kamarakórusában szolgáltam sok évig, annak megszűnéséig. 2002-ben felnőttként konfirmáltam. Jelenleg a női kör tagja vagyok. Tagja vagyok a kórházi dolgozók bibliakörének, rendszeresen részt veszek a kórházi istentiszteleteken is. Ma már biztosan tudom, hogy Isten türelmesen várt rám. Visszatekintve egész életemre ,családom életének eseményeire, bizonyosságom van: haladok az úton, néha kicsit le-le lépek róla, de Isten áldó-óvó, néha meg-meg fenyítő keze terelget szeretettel vissza az egyenesbe. Soha többé nem akarom elengedni. Hálásan köszönöm gyülekezetemnek, hogy presbiterré választottak. A megválasztást követően a diakóniai bizottság tagja lettem. Szívből remélem, hogy a rám bízott feladatoknak Isten segítségével eleget tudok majd tenni.