Kovács Barnabás
építésügyi gondnok

“Mert hitben járunk, nem látásban.” (2Kor 5,7)

1952-ben születtem Nyíregyházán apai részről hívő református, anyai részről hívő katolikus családban.  Gyermekkoromat Demecserben töltöttem, és a helyi református gyülekezetben konfirmáltam 1966-ban. Édesanyám tősgyökeres gyulai származása révén 1972 óta élek Gyulán kisebb-nagyobb megszakításokkal.  1979-ben végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán, nappali tagozaton okleveles építőmérnökként. Eddigi szakmai pályafutásom során kivitelezőként tevékenykedtem. Nyugdíj előtti utolsó három évben a Magyar Közút NZRt-nél hídmérnökként dolgoztam. Jelenleg nyugdíjas vagyok és egyéni vállalkozóként híd műszaki ellenőri tevékenységet folytatok. 1984-ben házasságot kötöttem Bede Arankával, akivel 2014 októberében felbontottuk házasságunkat. Fiunk a Magvető Református Általános Iskola elvégzése után jelenleg szakgimnáziumba jár. Fiatalként tévesen úgy gondoltam, hogy az Istenhithez nincs szükség templomba járásra, gyülekezethez tartozásra. 1996-ban volt feleségem hitre jutott (most már tudom, Isten Szentlelkének munkálkodása eredményeként), majd konfirmált. Ez felnyitotta a szememet. Az Ige olvasása, meghallgatása, befogadása, megtartása, a keresztyén gyülekezethez való tartozás, az imádkozás olyan nélkülözhetetlen a hívő ember lelke számára, mint az emberi testnek a lélegzés. Azóta hiszem szilárd meggyőződéssel, hogy az Úr vigyázza minden lépésemet, és ha Reá figyelek megértem szelíd terelgetését. Visszatekintve élő hit nélküli életemre, pontosan emlékezem életem azon eseményeire, amikor csak Isten segítsége vezetett a helyes útra. 2004-től meghívott külső tagként, 2006-tól pótpresbiterként, 2009-től presbiterként veszek részt az Építési Bizottság munkájában, 2012-től annak elnökeként, 2018. január 1-től építésügyi gondnokként is. Feladatom lelkészi útmutatás, presbitériumi határozatok alapján az egyházközség tulajdonában lévő, és a működés érdekében megszerzés alatt álló ingatlanokkal kapcsolatos koncepciók kidolgozása, funkcióváltási, állagmegóvási, fejlesztési, megszerzési feladatokkal összefüggő teendők ellátása az Építési Bizottság tagjainak bevonásával.