Markó István
presbiter

„Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.” (1János 5,12)

1948-ban születtem Zalaegerszegen, hívő református családban. Immár negyven éve, hogy Gyulán élek, boldog családi életben. Feleségem Tabajdi Márta, vallását gyakorló hívő katolikus. Két kislányunk született; Márta és Linda, mindketten Svédországban élnek és dolgoznak. A család évtizedek óta vállalkozásból él, jelenleg, nyugdíjasként viszünk egy ruházati üzletet. Felnőttként adtam át életemet Krisztusnak, 48 évesen konfirmáltam, a gyulai gyülekezet előtt. Azóta szolgálom Krisztus Urunk Testét, az Anyaszentegyházat. Szolgálataim érintik a közegyház számos területét. Presbiterként, egyházmegyei gondnokként és zsinati tagként naponta végzek egyházi munkát. Családom és nemzetem szeretete mellett, egyházi szolgálataim végzése jelentik életem értelmét. Naponta kérem a Szentháromság Istent, hogy erősítse gyülekezetünket, iskolánkat és óvodánkat, bátorítsa, és alázatos szolgálatra tanítsa szeretetszolgálatunkat. Naponta könyörgök a testvérek erősödő hitéért, és példás életviteléért, hogy Krisztus Urunk arcát mutathassuk városunknak, és a világnak.