Mohai Jenőné
főgondnok

Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.”
1. Korintus 15:58

Tősgyökeres gyulai református vagyok, szinte egész életem Gyulához, a gyulai református gyülekezethez kötődik. Itt jártam általános iskolába, majd az Erkel Ferenc Gimnáziumban érettségiztem. A Szegedi Tudomány Egyetem TTK matematika-fizika szakán szereztem középiskolai tanári diplomát. Az egyetem elvégzése után rövid ideig az Orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumban tanítottam, majd a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium tanára voltam nyugdíjazásomig.

A gyulai gyülekezet kisgyermekkoromtól második otthonom volt. Általános iskolás koromban (12 évesen) az ébredés idején szólított meg, s hívott el Isten a szolgálatba. Ekkor az ifjúsági munkába kapcsolódtam be, majd a körülmények és külső korlátok miatt a gyülekezethez tartozás a hűséges templomba járásban merülhetett ki. A gyülekezeti élet fellendülése a nyolcvanas évek második felétől egyre több feladatot jelentett a hívek számára. Ekkor 1990-ben a gyülekezet megtisztelt presbiteri tisztséggel. Azóta először missziós munkában, az iskola szervezésével kapcsolatos feladatokban, az igazgatótanácsban, családlátogatásban vettem részt. 2006-tól gondnoki feladatokat látok el.

Jelenleg, s a jövőben is a gyülekezetre sok és komoly feladat hárul lelki építkezésben, anyagi javak gondozásában, fenntartásában, ügyek intézésében. Ebben szeretnék hűségesen Isten segítségével helytállni gazdasági gondnokként.