Nagy Ferenc
pótpresbiter

“Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? ” (Márk evangéliuma 8,36)

1972-ben Gyulán születtem munkáscsaládban, tanulmányaimat a helyi általános és szakközépiskolában végeztem, járművillamossági szerelőként. Azóta ebben a szakmában dolgozom, jelenleg vállalkozóként. 1991-ben házasodtam, a gyulai református templomban, akkor ismertem meg a vallást, és a hitet feleségem által, azóta pedig egyre erősödik bennem Isten követése. Ekkor konfirmáltam, és lettem tagja egyházunknak. Házasságunkból négy lányunk született. És egyik lányunk már megörvendeztetett két unokával. Gyermekeink a Magvető református iskolába jártak, illetve egyikük még ide jár. Legidősebb lányunk túl van a második diplomáján, a második és harmadik lányunk ez elsőn. Mindhárman elhelyezkedtek, alakítják önálló életüket.  Gyülekezetünkben konfirmáltak. Ebben a szellemiségben próbáljuk őket a helyes úton terelgetni, a Szentlélek segítségét kérve. Pótpresbiternek választásomat megtisztelőnek tartom, és minden erőmmel, értelmemmel azon leszek, hogy megfeleljek ennek a tisztségnek. Egyházunkat  a fenntartási és műszaki területen, az építési bizottság tagjaként igyekszem szolgálni, Isten segítségét kérve.