Pataky László Zoltán
presbiter

„Utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom.”  (Zsolt. 119, 59.)

1975. január 9-én születtem Kisvárdán. 14 éves koromban kaptam az Úrtól az első elhívást, konfirmálásom alkalmával: „Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,36) Tanulmányaimat Debrecenben végeztem, a Református Kollégium falai között gyarapodtam tudásban és hitben is. Pedagógiai, hitoktatói szolgálatra kaptam feladatot Istentől, tanító-hitoktató, magyar-történelem szakos tanár lettem. 22 éve élek Gyulán, boldog házasságban hitoktató feleségemmel Patakyné Kovács Edittel. 2008-ban ajándékozott meg bennünket Isten, Lídia Edit nevű leánygyermekünkkel, aki a Magvető Iskola tanulója. A református egyház pedagógus szakmai szervezeteinek tagja vagyok (ORTE, MRE Országos református szakértői névjegyzék). 2013 óta a Békési Református Egyházmegye tanügyi előadói feladatait látom el. A presbitériumban 18 éve segítem Isten ügyének megvalósulását. A Szentlélek áldásos munkájának köszönhetően kiteljesülhetek a rám bízott missziói feladatokban (gyermek-és ifjúsági munka, óvodai hitoktatás, tanügyi szakmai feladatok, SDG alapítvány). Krisztus vezetését élem és tapasztalom meg a gyülekezeti alkalmakon a csendesség, a dicsőítés, valamint a naponkénti igeolvasás által. Presbiter barátaimmal testvéri közösségben, imádságban hordozzuk a gyülekezet lelki növekedését. Személyes hitvallásom az énekíró szavaival: „egy lélekért se érjen vádja téged, hogy te miattad nem látta meg Őt.” (397 dicséret 5. vsz.)