Szilágyi Sándor
presbiter

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imáságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4,6-7)

1979-ben születtem Kárpátalján, Barkaszón. Itt jártam általános, majd középiskolába és a helyi református gyülekezetben konfirmáltam, 1993-ban.1996-ban jöttem az anyaországba, ahol a következő végzettségeket szereztem: természetvédelmi technológus, környezetgazdálkodási agrármérnöki és szociális munka. Jelenleg a Gyulai Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálatát vezetem. 2009 óta házasságban élek. A gyülekezet segített új lakóhelyemen, Gyulán, a város életébe beilleszkednem. Tíz éve vagyok a gyülekezet tagja, ahol igazi lelki közösségre találtam. Néhány éve szívesen vállaljuk a gyermekfelügyelői szolgálatot a feleségemmel. A beteglátogatói csoport szolgálatába 2015 óta, kisebb megszakítással, veszek részt, melyet nagy örömmel végzek. Más szolgálatban is szívesen részt veszünk a feleségemmel együtt. Az elmúlt évek prédikációi illetve az ÖFI alkalmak során mélyült el a hitem, s erősödött meg Istennel való kapcsolatom. 2018-tól pótpresbiterként szolgálok, amely feladatot Isten erejével kívánok ellátni, tudván, hogy az Úr hívott el erre a szolgálatra. Szolgálataimat Isten dicsőségére igyekszem végezni. Hálás vagyok az Úrnak, hogy olyan élő gyülekezet tagja lehetek, ahol megtapasztalhatom az Ő szeretetét nap, mint nap.