Téglás Ferenc
presbiter

 „Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.” Lukács 1:46-47

2006-tól kezdődően ez a 3. ciklus, amikor betölthetem e megtisztelő feladatot a presbitériumban és a missziói bizottságban. Tekintettel a fiatalítás szükségességére a mi gyülekezetünkben Isten segítségével és a Szentlelke által olyan fiatalokból álló zenei szolgálatot odaszánó kis kamaraegyüttes létrehozását célzom meg, hogy Isten dicsőítése a gyermekek által is kedves legyen az Úrnak. Természetesen szólistaként és a családommal együtt is vállaljuk a zenei szolgálatokat Isten dicsőségére.