Április 23-án szombaton egyházmegyei konfirmandus csendesnap volt Vésztőn. Gyülekezetünk konfirmandus ifjúságából 13 fiatal vett részt Baráth János lelkész és Baráth Andrea intézményi lelkész kíséretében. A találkozó központi előadása az értékeinkről szólt. Ezt erősítette a közös énektanulás, áhítat, közösségépítő játék. Hálás a szívünk, hogy az egyházmegye fiataljai találkozhattak egymással és más gyülekezetek konfirmandusaival.

Hordozzuk imádságban gyülekezetünk, egyházmegyénk és egész anyaszentegyházunk fiataljait, hogy miközben gyarapodnak a hitismeretükben, Isten Szentlelke által hitükben is megerősödjenek.

 Baráth Andrea
intézményi lelkész