Országos református imalánc gyülekezeteink és egyházunk lelki megújulásáért

A Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálata 2024-ben, az élő Ige évében országos református imaláncot hirdet gyülekezeteink és egyházunk lelki megújulásáért. Egy olyan lelki ébredésért, amely Isten ránk ragyogó szeretetének a befogadásán és minél teljesebb megélésén, mások felé történő továbbsugárzásán keresztül kívánja Isten dicsőségét szolgálni.

Isten Igéjében bízunk, és Isten Igéjére bízzuk magunkat, egymást, gyülekezeteinket, egyházunkat:

„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége! Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Emeld fel a tekintetedet és nézz körül! Mindnyájan összegyűltek és már jönnek hozzád: fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák. Ha majd látod, örömre derülsz, ujjongva repes a szíved.” (Ézs 60,1–5/a.)

Az országos református megújulási imaláncot

¨ a Szentlélek kitöltetésének ünnepét követő
kedden, azaz május 22-én kezdjük el

¨ és 15 héten keresztül folytatjuk

¨ kedd esti, 20.00 órakor kezdődő imaalkalmakkal

¨ egészen szeptember 2-ig, amely hónappal az új gyülekezeti évad kezdődik el a közösségeinkben.

A kedd esténkénti országos imaláncba

¨ egyénileg, családilag otthonainkban is be lehet kapcsolódni,

¨ de arra kérjük a csatlakozó gyülekezeteket, hogy a templomainkat, gyülekezeti termeinket nyissuk meg erre az órára,

¨ ha gyülekezeteink tagjai szívesen jönnének össze imaközösségre ezeken a helyeken.

A Szentírás útmutatása szerint

¨ az imádsághoz számos esetben és alkalommal kapcsolódik a böjt,

¨ ezért testvéri szeretettel bátorítjuk azokat, akik az imádság mellett böjttel is készek elkötelezni magukat az egyéni és közösségi lelki megújulásra.

Gyülekezetünk is csatlakozik az országos református imalánchoz. Az első alkalom 2024. május 21-én kedden 20 órától lesz templomunkban. Könyörögjünk azért, hogy Isten Szentlelke újítsa meg életünket, családi közösségeinket, gyülekezeteinket és egyházunkat.