2021. október 29-én pénteken rendezték az idei Kárpát-medencei Református Ifjúsági Imaéjjelt, melybe gyülekezetünk is bekapcsolódott. Az imaéjjel témája a Gyógyulás volt. A központi téma elmélyítését készítették elő már a bűnbánati istentiszteletek is, ahol Baráth János lelkipásztor, Jézus és a samáriai asszony történetét (János 4,1-42) bontotta ki előttünk estéről-estére. Az imaéjjel közös nyitó istentisztelettel kezdődött a templomban, majd az ifiseknek tiszteletes asszony vezetésével a kisteremben folytatódott tovább. Közös éneklés, játék és étkezés után egyénileg indulhattak el a templomban előkészített imasétára. A hat imaállomás segítségével a résztvevőknek lehetőségük volt felismerni és megfogalmazni sebeiket, terheiket és bátorítást kaptak, hogy mindezeket Istennel osszák meg és Jézus Krisztusnál keressék a gyógyulást. A fiatalok mellett a gyülekezeti tagoknak is lehetőségük volt az imasétát végig járni. Isten tegye maradandóvá a résztvevők életében az alkalom áldásait. Hálás szívvel köszönjük az öfi vezetők előkészítő munkálatait, a süteménnyel kedveskedő asszonytestvérünk szeretetét és minden imatámogatást.

Baráth Andrea
intézményi lelkész