A Kárpát-medencei református nőszövetségek kezdeményezésére 2006 óta december első vasárnapján rendezik meg a Kárpát-medencei imanapot.

Minden évben egy-egy egyházkerület nőszövetsége készíti el az imanapi liturgia anyagát, amelyet megküld a helyi csoportoknak, gyülekezeteknek, akik a mellékelt ismertető anyag segítségével előkészítik helyben az imanap megtartását. Az idei imanap háttéranyagát a Királyhágómelléki Református Egyház nőszövetsége állította össze. Elnökük Bogya Kiss Mária a következőt írja:

„Kedves Testvéreim a Kárpát-medencében és a Nagyvilágon! 2021. december 5-én imádkozzatok egymásért, értünk királyhágómellékiekért, a Kárpát-medencében élő testvéreitekért, a nemzet megújulásáért, mi is ezt tesszük értetek. Hisszük, hogy mind ez ideig nem hiába imádkoztunk egymásért. Isten meghallgatta könyörgéseinket”.

Gyülekezetünk is bekapcsolódik a Kárpát-medencei imanapba, melynek alkalmát 2021.december 5-én vasárnap 17 órakor tartjuk a templomunkban.

Igét hirdet: Baráth Andrea lelkész és több
nőtestvér is szolgál.

Szeretettel várjuk a nőtestvéreket erre az alkalomra!