Az egyik itt lakó a szobájára mutatva: Az volt az álmom, hogy itt élhessek

Nyolc, fogyatékkal élő lakó kezdett önálló életet egy külön erre a célra vásárolt lakásban, Cegléden, a Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon új szolgálatának, a támogatott lakhatásnak köszönhetően. A mintegy százmillió forintos beruházás 2023-ban kezdődött el. A beköltözés alkalmából a szeretetszolgálat július 3-án hálaadó ünnepséget tartott.

Az alkalom Baráthné Hatházi Eszter intézményi lelkipásztor köszöntésével kezdődött, majd Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke vezette az áhítatot Máté evangéliuma alapján (5,21–24). – A teremtésben kapott feladatunk, hogy azt az életet, amelyet Istentől kaptunk ajándékba, azt óvjuk, védjük, gyarapítsuk. Életvédők vagyunk. Az életvédelem az emberi viszonyainkban kezdődik azzal, hogy miként tekintünk a másik emberre. Úgy tekintünk minden emberre, mint Isten alkotására: ez eleve meghatározza azt, hogy mit gondolhatunk a másikról. Minden ember Isten alkotása, és minden ember megváltásra szorul, ebben egyformák vagyunk. Ugyanúgy osztozunk ebben a sorsban, a megváltásra szorultságban. De ez csak az igazság egyik fele, mert a másik fele az, hogy mindannyian megváltottak vagyunk – mondta a püspök.

Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója igei köszöntését szintén Máté evangéliumából hozta: „Mezítelen voltam, és felruháztatok” – helyezte a hallgatóság szívére. Kiemelte: sokan „dideregnek” a társadalmunkban, mert nincsenek felruházva jogokkal, esélyekkel, lehetőségekkel. Nekünk látnunk kell ezeket az embereket, és segítenünk kell őket abban, hogy önálló és teljes életet tudjanak élni, amelyben visszanyernek sok olyan készséget, képességet, amelyeket a nagy intézmények ellátása nem tett lehetővé. Segíteni kell őket abban, hogy a társadalom feleszméljen, hogy ők nem terhet jelentenek számunkra, hanem erőforrásai a helyi közösségeknek és testvéreink Krisztusban, mert Isten őket is a maga képére teremtette. Az új szolgálat, a támogatott lakhatás ezt az önállóságot, a fogyatékos ember autonóm életét tudja visszaadni – emelte ki a főigazgató. Véleménye szerint ez illeszkedik abba a törekvésbe, hogy minden, fogyatékos személyeket gondozó intézmény rendelkezzen olyan koncepcióval, amely a szolgálat személyre szabottságát és a szolgáltatási minőség javítását szolgálja, és amely segíti a nagy létszámú intézmények lebontását és átalakítását, illetve a kis, családias lakhatási formák elterjedését.

Erdeiné Makra Julianna intézményvezető hálatelt szívvel köszönte meg, hogy ennyien összegyűltek az ünnepi alkalmon, majd külön-külön bemutatta a beköltözőket. Ezt követően Csáky András, Cegléd polgármestere elmondta, hogy nagy dolognak tartja azt a város életében, hogy ilyen szolgáltatással bővült a helyi szociális ellátórendszer. A lakók közös énekkel, műsorral, verssel és szeretetvendégséggel kedveskedtek, majd körbevezették a jelenlévőket.

TÁMOGATOTT ÉLETVITEL

A támogatott életvitel azt jelenti, hogy a fogyatékkal élő személyek a saját otthonukban élve eldönthetik, hogy kitől kapják a támogatást, és hogy hogyan éljék az életüket. A támogatott életvitel alapelve, hogy minden, fogyatékkal élő személy – a fogyatékosság mértékétől és típusától függetlenül – képes döntéseket hozni azzal kapcsolatban, hogyan szeretne élni, még akkor is, ha döntéseit nem a konvencionális módon hozza meg.

A támogatott lakhatás szolgáltatás ebben a szemléletben, otthonos környezetben jött létre. A célja az, hogy a lakók a közösség aktív részesei lehessenek, és a képességeikhez mérten az önrendelkezés és az autonómia legmagasabb szintjét megéljék. A házban lakók saját maguk döntenek a programjaikról, maguk takarítanak, rendezik a háztartást az együttélés szabályai szerint.

A Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon az egyik legrégebbi református diakóniai intézmény. Az otthon Molnár Mária diakonissza (1886–1943) nevét viseli, aki a pápuák között végzett külmissziói szolgálatot. Gyógyított, tanított és hirdette az Igét, szolgálatát és elhivatottságát az otthon példaértékűnek tekinti. 1947-ben jött létre az intézmény, és 1951-től lát el fogyatékkal élő személyeket. A hatvanas-hetvenes évek nehézségeit követően, 1986-ban egy nagyobb összegű adomány tette lehetővé az otthon bővítését, amely 1997–98 között jelentősen megújult. 2007-től támogató szolgálat is működik az intézményben, amely segíti az ellátási területén élő fogyatékos testvéreket. 2023-ban az új ingatlanokkal a tevékenységi kör is bővült, mégpedig a támogatott lakhatással és a fogyatékkal élők nappali ellátásának szolgálatával. Az intézmény mintegy kilencven, közepesen és súlyosan testi és értelmi sérült gondozott számára biztosít bentlakásos elhelyezést jelenleg három ceglédi helyszínen, otthoni, valamint nappali ellátás és támogatott lakhatás formájában.

Forrás: reformatus.hu

Fotó: Református Szeretetszolgálat