A Szeretethíd elnevezésű önkéntes napokat 2009-ben hívta életre a Magyar Református Szeretetszolgálat. Ez egy olyan segítségnyújtó akció, mely mindenkit vár, legyen akár idős, akár fiatal, egészséges vagy éppen fogyatékkal élő testvérünk. A cél, hogy közösen tegyünk egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségeinkért és a teremtett világért.

A világ felé is bizonyságot tehetünk ilyen módon. Szeretnénk megmutatni, hogy az egyház nem csak magával törődik, hanem a környezetével, másokkal is. Nem zárkózunk be, hanem nyitunk kifelé.

Isten segítségét kérjük ahhoz, hogy hidat tudjunk építeni a generációk között, a segítségnyújtók és rászorulók, világ és társadalom, Isten és ember között.

Ezért csatlakozott gyülekezetünk és református iskolánk és óvodánk az országos Szeretethíd programhoz, amely 2022. május 20-21. között lesz megtartva. Gyülekezetünk szeretethíd programjával kapcsolatosan bővebb felvilágosítást Bagyinszki Zoltánné igazgatási gondnoktól, a diakóniai bizottság elnökétől, a Magvető Református Általános Iskola és Óvoda szeretethíd programjával kapcsolatosan bővebb felvilágosítást Baráth Andrea intézményi lelkésztől lehet kérni.