Szeptember 4-én hétfőn 18 órakor szolgálattevők bibliaköre lesz a gyülekezeti kisteremben. Ekkor készülünk átbeszélni a szeptember 17-ei „Van egy-házunk!” elnevezésű gyülekezeti napunkat. Szeretettel várjuk a gyülekezetünk minden szolgáló csoportját, különös tekintettel a presbitérium, hitoktatók, gyermekmisszió, ifjúsági misszió, kommunikációs és média bizottság, missziói bizottság, diakóniai bizottság, nőszövetség, idős és beteglátogató csoport tagjait.