Pünkösdvasárnap arra emlékezünk, hogy Isten Szentlelke eljött a földre, hogy vigasztalónk és vezetőnk legyen, de ugyanakkor arra is figyelünk, hogy „…nyitva van egy ajtó a mennyben…” (1). Vezetni akar földi életünk eseményeiben, de a mennyei nyitott ajtó felé is! A mennyben minden tökéletes és mindenki tiszteli, imádja azt, „aki örökkön-örökké él” (9). Számunkra ez a mély tisztelet, imádat itt kezdődik el a mindennapi életünkben, s folytatódik majd a nyitott ajtón túl!

Imádkozzunk Isten Szentlelke vezetéséért Kárpát-medence-szerte és azon túl a református egyházban.

Hálaáldozatunkkal támogassuk azokat, akik üldöztetést szenvednek Isten igéjéért.

Református bibliaolvasó kalauz 2024.05.19.