Istennek adunk hálát gyülekezetünk életének örvendetes és életfontosságú eseményéért, a konfirmációért.  Az elmúlt vasárnapon 12 lány és 15 fiú tett bizonyságot hitismeretéről. A fotó erről az alkalomról készült. Pünkösd első napi istentiszteletünkön a 27 fiatal mellett még egy fiatal tesz fogadalmat és erősíti meg Krisztusba vetett hitét a gyülekezet előtt. A Szentháromság Isten munkálkodjon a szívükben, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai legyenek.