Egy korábbi zsinati döntés értelmében a reformáció hónapjának utolsó vasárnapján befolyt perselyadományokat minden évben egy kiemelt ügy támogatására ajánlják fel a gyülekezetek. Idén a kalocsai gyülekezet templombővítéséhez járulhatnak hozzá a reformátusok az október 27-i vasárnapon perselybe helyezett adományukkal.

Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy perselyadományaikkal támogassák a meghirdetett templomfelújítást és hordozzuk imádságban a kalocsai református testvéreinket.

Az alábbiakban közöljük a Zsinat Elnökségének levelét

A Magyarországi Református Egyház valamennyi egyházközsége részére
Székhelyükön

Kedves Testvéreink!

A kalocsai református gyülekezet soha nem adta fel a reményt, hogy egyszer temploma lehessen – ebben segíthetjük őket október 27-i perselyadományainkkal.

A reformáció hónapjának utolsó vasárnapi perselyadományát minden évben egy kiemelt ügy támogatására ajánlják fel gyülekezeteink. 2010 óta kilenc magyarországi templom építését, bővítését segítették gyülekezeteink: Nagykovácsiban, Badacsonytomajon, Mezőnyéken, Debrecen-Lencztelepen, Sajóládon, Erdőkertesen, Esztergomban, Nyíregyháza-örökösföldön és tavaly Kesznyétenen. Ezúton is ismételten köszönjük az adományokat. Az elmúlt évben 25,422.581 forinttal járultak hozzá a kesznyéteni református templom megépítéséhez.

20l9-ben a kalocsai református missziói egyházközségnek gyűjtünk. A kalocsaiak soha nem tettek le arról a tervükről, hogy egyszer a saját templomukban tarthassák istentiszteleteiket. Az évtizedes tervezések arra jutottak, hogy az imateremmel szembeni parókiából és a felette levő szintből a|akít1ák ki templomukat’ Nem sok olyan templom van azországban, amelyet egy öreg polgári házból alakítanak ki. A földszinten száznegyven férőhely lesz, a karzaton még további negyven.

A gyülekezet tagjai mintegy 2 millió forintot adtak össze önerőből, valamint egyházkerületi és állami támogatást is kaptak. A templom megépítéséhez a református gyülekezeteink összefogására van szükség, ezért kérjük támogatásukat. Köszönjük a segítséget.

Áldáskívánással és testvéri köszöntéssel:

       Dr. Huszár Pál                                                      Dr. Szabó István
főgondnok                                                                 püspök
a Zsinat világi elnöke                                             a Zsinat lelkészi elnök