Április 10-re virradólag, életének 40. évében tragikus körülmények között elhunyt (előző nap autóbalesetet szenvedett) Bíró István, a Madéfalvi Református Missziói Egyházközség lelkipásztora. A lelkipásztor felesége, a három árván maradt kisgyermeke és a születendő negyedik gyermek megsegítésére adományokat gyűjtünk, amelyek befizethetők a lelkészi hivatal pénztárába, valamint átutalhatók gyülekezetünk bankszámla számára: 10918001 00000021 04740000.

A közleménybe kérjük írják be: „Bíró István családjának”

Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy imádkozzunk elhunyt lelkipásztor testvérünk családjáért és aki teheti adományával is segítse őket. Az összegyűlt adományokat továbbítjuk a családnak és a gyülekezetnek is beszámolunk róla.

Isten igéje legyen erő és útmutatás mindannyiunk számára: 11Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.12Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket. 13Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket! /1Thessz 5,11-13/