„Éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok.” (4) A hívő embernek mindenkori elhívása van, ami Krisztushoz kapcsol minket, hiszen ő hívott minket magához. Ezzel együtt megbízatást is ad, amivel felhatalmaz. Amellett, hogy az elhívásunk egyezhet a munkánkkal, a munkahelyünkön végzett feladatunkkal is, van még egy hivatásunk, ez pedig a Krisztus-test, az egyház, a közösség építése.

Imádkozzunk azért, hogy életünk minden területén hitelesen tudjuk képviselni a krisztusi lelkületet!

Hálaáldozatunkat azzal is fejezzük ki embertársaink felé, hogy időt szánunk a velük való beszélgetésre, problémáik meghallgatására.

Református bibliaolvasó kalauz 2024.04.14.