Kedves Testvéreink!

Bizonyára sokan tudják, hogy egyházközségünk az EGYH-KCP-17-P-0169 azonosítószámú Tiszántúli Templomépítési Projekt keretéből 180 millió forint támogatást nyert a templom felújításra. Ebből 24 millió forintot tesz ki a tervezés, a kivitelező kiválasztását lebonyolító cég, a beruházás lebonyolító, valamint a műszaki ellenőr költsége.

A kivitelezői munkálatok elvégzését DBD-BAU Kft-t (5700 Gyula, Dózsa György u. 38.) nyerte el a legalacsonyabb összegű, 156.005.530,- Ft ajánlati árral.

Az utóbbi években folyamatosan emelkedtek az építőipari költségek, ezért a rendelkezésünkre álló összeg a következő munkálatokat fedezi:

– A templom réz toronysüvegének kijavítása, új évszámok elhelyezése.
– A templom toronysüvegének új, szakszerű rögzítése.
– A templomtorony ablakainak cseréje.
– A templom homlokzati ablakainak cseréje.
– A templom tetőszerkezetének teljes felújítása, héjazatának cseréje, új csapadék elvezető csatornák elhelyezése.
– A templom teljes külső vakolatának kijavítása és festése.
– Új villámhárító rendszer elhelyezése. Ezzel külsőleg teljesen felújítjuk a templomot.

A templom belső felújítási munkálataiból a következő valósul meg:

– Az orgona feljáró alatti részben a hátsó kijáratnál egy egyszemélyes wc, kézmosó kerül kialakításra.
– Az orgona felőli karzat alatt teljes burkolat csere, fal melletti szellőző kavicságy kialakítása.
– A templom mennyezetének festése. Az orgona felőli padsorok átalakítása, szélesebb átjáró kialakítása.
– Az új digitális orgona helyének kialakítása a hangosító pult helyén.
– Új központi, hang, video, elektronikai vezérlőpult helyének kialakítása a szószékkel szemben, a presbiteri padsorban.
– A parókia és templom föld alatti csatornával való összekötése.
– Templom (torony és padlás) tűzvédelmi jelzőkészülékének és érzékelőinek elhelyezése.
– A templom csillárok és fali karok villamos vezetékének felújítása.

Amire jelenleg nincs anyagi forrásunk:

– a templom belső burkolatának cseréje,
– templom padok felújítása és festése,
– digitális vetítés elhelyezése,
– harang és toronyóra vezérlésének felújítása,
– teljes elektronikai felújítás,
– teljes belső vakolat javítása és festése
– parókia kiskapujának cseréje,
– bejárat átépítése és akadálymentesítése,
– új hirdetőtábla kiépítése.

Szeretnénk, ha ezekből a munkálatokból is több dolog megvalósulna, ezért kérjük gyülekezetünk tagjait és minden jó szándékú polgárt, hogy támogassák adományaikkal a templom belső felújításainak munkálatait. Hálás szívvel köszönjük az eddig beérkezett adományokat.

A felajánlások befizethetők a lelkészi hivatal
pénztárába, valamint átutalható a következő bankszámla számra:

UniCredit bank 10918001 00000021 04740000 a megjegyzés rovatba kérjük írják be: „templomfelújítás”.

A beérkezett adományok összegétől függ, hogy a belső felújítási munkálatokból mennyi valósulhat meg.
Az adományokból elvégezhető munkákról és a megvalósítás idejéről rendszeresen tájékoztatását adunk.

Hálát adunk Istennek, hogy eddig megsegítette a gyülekezetet és a munkásokat.

Soli Deo gloria! Egyedül Istené a dicsőség!

Baráth János                      Kósa Ferenc
lelkész                              gondnok