2024. január 7-én a vasárnap délelőtti istentiszteleten tett fogadalmat az új presbitérium.
A fogadalomtétel után gyülekezetünk lelkipásztora Baráth János kért áldást szolgálatukra, a gyülekezet pedig a 134. zsoltárral köszöntötte a presbitériumot, akik 6 évre kaptak felhatalmazást arra, hogy a gyülekezet lelki és anyagi életének sáfárai legyenek.