2023. április 29-én szombaton, a Békési Egyházmegye Nőszövetségi találkozót szervezett Zsadányban, ahol a Gyulai Református Egyházközség, Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség is képviseltette magát. Ez alkalommal vendégeink is voltak Gyulán, az Erdélyi Református Nőszövetségtől Menyhárt Katalin, aki négy egyházmegye Nőszövetségi alelnöke, valamint Bukovinszky Csáki Tünde, Marosvásárhely I. Vártemplom lelkipásztora. A tiszteletes asszony 2023. április 30-án, Gyulán a Református templomban Úrnapi Istentiszteleten szolgált.

A Női Konferencián nyitó áhítatot tartott Koncz-Vágási Katalin, a Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség lelkésze, (aki a Békési Református Egyházmegye Nőszövetség összekötője.) Ezt követően Prof. dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus tartott előadást az anya lánya kapcsolatról. Véleménye szerint nincs lényegi kötődési különbség az anya lánya, illetve az anya fia kapcsolat között. Továbbá nem lehet szétválasztani a család két tagját az anyát és az apát, hisz közösen alkotnak egy párt, és a különbségek ellenére kiegészítik egymást, ettől különleges és csodálatos a családban történő gyermeknevelés. A professzor asszony az előadásában nagyon sok téveszméket is igyekezett megcáfolni, amelyet nem elsősorban tudományos alapon, inkább a Szentírásban leírtakkal igyekezett alátámasztani. Ezután következett az Egyházmegyei Nőszövetségek bemutatkozása határon innen (Kunság, Hajdúvidék) és határon túl (Maros megye).

Hálásak vagyunk, hogy az alkalmon közel háromszázan gyűltünk össze Isten dicsőítésére.

Hálás köszönet a vendéglátó Zsadányi Református Gyülekezetnek –  a szervezésért, kedves fogadtatásért és vendéglátásért.

Nagy Jánosné
Gyulai Református Egyházközség
Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetségének
elnöke