2022. június 1-én egyházlátogatás lesz gyülekezetünkben. Kovács Tibor körösladányi lelkész, egyházmegyei lelkészi tanácsos és Újfalusi László egyházmegyei presbiteri tanácsos érkeznek gyülekezetünkbe. A 18 órakor kezdődő bibliaórán szeretnének találkozni a presbitériummal és a gyülekezeti tagokkal, ahol Kovács Tibor lelkész testvérünk fog szolgálni. Szertettel hívunk és várunk mindenkit.