Isten kegyelméből 2019. június 2-án 44 fiatal tett bizonyságot hitismeretőról a konfirmáció vizsgán.

Pünkösd 1- napján 2 felnőtt és 15 fiatal részesült a keresztség sákramentumában és további 26 fiatal erősítette meg a szövetségét Istennel konfirmáció által.

Június 10-12. között 37 fiatal 6 felnőtt kíséretében vett részt az idén konfirmált fiatalok
kirándulásán a biharugrai Madárvártán.