(Pünkösdi gondolat)

„…erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek…” Apostolok Cselekedetei 1,8/a

Nagy baj, ha egy ember vagy egy ország erőtlenné válik. Magatehetetlenül sodorják a körülmények és ki van szolgáltatva másoknak. Pünkösd előtt a tanítványok is ilyen erőtlenek voltak. Jézus kereszthalála megrendítette őket. Amikor megbizonyosodtak arról, hogy Jézus feltámadt, nagy boldogság volt számukra, de egy ideig még bátortalanok, és tanácstalanok voltak. Talán te is, aki e sorokat olvasod, hasonló állapotban vagy. Történt valami megrendítő esemény az életedben, amely megrendített és összezavar. Tudjátok, van testi erőtlenség, amikor a betegség, vagy az előrehaladt kor miatt legyengül a szervezetünk. Van lelki erőtlenség, amikor a megrendült lélek elcsügged, elkeseredik. Gyász, betegség, családi problémák, anyagi gondok, kilátástalannak tűnő helyzetek mind–mind erőtlenné tesznek bennünket. Jézus bíztatása és bátorítása, ahogyan akkor az erőtlen tanítványoknak, úgy ma, nekünk is szól: „…erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek…”
S valóban pünkösd napján kitöltetett Isten Szentlelke és a tanítványok erőt kaptak.

Isten Lelke ma is közöttünk van, Ő akar bátorítani, vigasztalni, s nekünk is erőt adni. Különös a lélek ereje, mert általa lehet újjászületnünk, elnyernünk a hitet. Krisztust megismernünk, az új életben növekednünk. Ezzel az erővel lehet csalódásokon, nyomorúságokon, kilátástalannak tűnő helyzeteken felül emelkedni és áldott életet élni. Adja Isten, hogy ezen az ünnepen sokakat átjárjon a Szentlélek, s így legyen igazi pünkösdi ünnepünk!

Ezért könyörögjünk:

Jöjj el, Szentlélek!

(részlet)

Somogyi Imre

 

Fájó emberszívbe,
mint gyógyító balzsam,
lázongó lélekbe,
mint hódító dallam,
zokogó sírásra,
mint öröm harangja,
életnek, tavasznak
hívogató  hangja:
Jöjj el, Szentlélek!

Szomorú özvegyhez,
mint a remény napja,
éhező árvákhoz,
mint az árvák atyja,
könnyek törlésére,
orvosság-adásra,
testvéri szent csókra
és vigasztalásra
Jöjj el, Szentlélek!

Bűnnek tengerében
hánykodó habokra,
minden nemzetekre,
kicsikre-nagyokra,
hitnek sugarával,
Jézus szerelmével,
az örök Atyának
örök kegyelmével
Jöjj el, Szentlélek!

Isten hallgassa meg könyörgésünket! Ámen

Baráth János lelkész