Istennek adunk hálát gyülekezetünk életének örvendetes és életfontosságú eseményéért, a konfirmációért.  Az elmúlt vasárnapon 13 lány és 8 fiú tett bizonyságot hitismeretéről. A fotó ebből az alkalomból készült. Pünkösd első napi istentiszteletünk az ifjak mellett két fiatal és
8 felnőtt tesz fogadalmat és erősíti meg Krisztusba vetett hitét a gyülekezet előtt.

A Szentháromság Isten munkálkodjon a szívükben, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai legyenek.