475 éve

1545 első felében hunyt el Debrecenben Dévai Bíró Mátyás, akit az első magyar reformátorként tartanak számon.

  1. szeptember 20-án megtartotta első zsinatát Erdődön a reformációt támogató felső-tiszavidéki papság.

 

450 éve

1570 július 26-án tartották Melius Juhász Péter elnökletével a csengeri zsinatot.

1570 táján született Alvinczi Péter kassai lelkész, Pázmány Péter nagyszombati katolikus érsek egyik legnagyobb vitapartnere.

 

400 éve

1620 augusztus 25-én a besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta Bethlen Gábor református erdélyi fejedelmet.

1620-ban lett a Sárospataki Református Kollégium patrónusa I. Rákóczi György, amivel az iskola újabb fellendülése vette kezdetét.

 

350 éve

1670 november 15-én hunyt el Johannes Amos Comenius, a jeles teológus és pedagógus, a Sárospataki Református Kollégium egykori tanára.

 

250 éve

1770 január 30-án született Köteles Sámuel akadémikus, a marosvásárhelyi és a nagyenyedi kollégium tanára, aki fontos szerepet játszott a magyar filozófiai szaknyelv megteremtésében.

 

200 éve

1820 január 24-én hunyt el Pálóczi Horváth Ádám református egyházi tisztviselő, író, énekszerző.

 

175 éve

1845 július 13-án született ifj. Kiss Áron pedagógiai író, református egyházi tisztségviselő, akinek a Magyar Játék Társaság ma a nevét viseli.

 

125 éve

1895 február 4-én hunyt el Könyves Tóth Mihály debreceni lelkész, „Kossuth papja”, aki később a debreceni Kossuth-szobor egyik mellékalakjaként is meg lett örökítve.

 

Összeállította: Dr. Baráth Béla Levente, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszékének egyetemi tanára

forrás: reformatus.hu