Mély fájdalommal, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy

Kósa Ferenc

gyülekezetünk főgondnoka
2022. május 8-án, 77 éves korában elhunyt.

Hordozzuk imádságban gyászoló feleségét, gyermekeit, unokáit, szeretteit.

Isten igéje adjon vigasztalást mindannyiuknak:

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók,sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. /Róma 8,38-39/