November 12-én vasárnap délután a vésztői református testvéreink ünnepi istentiszteletén vettünk részt. Ezen az alkalmon adtak hálát, hogy pontosan 240 évvel ezelőtt 1783. november 12-én hangzott el az első istentisztelet a vésztői református templomban. Igét hirdetett Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Fiatal felnőtt gyülekezeti tagok bizonyságtétele, ének és hangszeres szolgálat, valamint a református iskola gyermekkórusának szolgálata dicsőítette Istent. Dorcsák Ignác Pál lelkipásztor vetített képes beszámolója után Demeter Ottó esperes és Markó István egyházmegyei főgondnok köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult, ahol a gyülekezetünk tagjai egy közös fotóra is összegyűltek. Isten áldása legyen a Vésztői Református Gyülekezet és az általa fenntartott intézmények életén.