2023. november 11-én presbiteri csendesnapot tartottunk iskolánk ebédlőjében. Közös énekléssel kezdtük a csendesnapot, ahol Baráth Andrea tiszteletes asszony külön szólamba osztotta a férfi és nőtestvéreket és kánonban dicsőítettük Istent. Ezt követően került sor a közös bibliatanulmányozásra, ahol három csoportban más-más bibliai igeszakaszt (Zsoltárok könyve 28, ; Máté evangéliuma 11,25-29; 1Péter 5,1-). vizsgáltak a presbiter testvérek. A csoportokból egy-egy presbiter foglalta össze az ige üzenetét, majd imaközösség következett. Közösségépítő és vezetési készséget fejlesztős feladatok után ebéd következett, a desszertről nőtestvéreink gondoskodtak, akik szeretetükkel is megfűszerezték az édes finomságokat. Anonim módon, írásban oszthatták meg a testvérek az elmúlt hatéves presbiteri szolgálatnak a szomorúságát. Imádságban vittük Isten elé bűneinket, mulasztásainkat, erőtlenségünket és veszteségeinket, különösen is a minden élők útján elment presbiter testvéreink emlékét. Hasonlóképpen osztották meg az elmúlt presbiteri ciklus örömeit is és imádságban adtunk hálát Isten áldásaiért, a szolgálatért, gyülekezetünkért. Kreatív és kérdéses feladatok következtek, amelyek egymás jobb megismerését segítették.  Baráth János tiszteletes megköszönte a presbitérium hatéves szolgálatát, ismertette a ciklus végéig, december 31-ig tartó feladatokat. Előre vetítette a januártól várható változásokat, kiemelte, hogy januártól presbiteri bibliaóra kerül bevezetésre. Kérte azokat, akik nem tudták az újabb ciklusra vállalni a presbiterséget, hogy maradjanak a gyülekezet szolgáló közösségének tagjai. Közös éneklés után Isten áldásának vételével zárult a csendesnap. Hisszük, hogy Isten jelenlétében tölthettük ezt a napot és számos területen gazdagodott az életünk.

A beszámolót egyik résztvevő testvérünk írta.