A bűnbánat, a bocsánatkérés, a kegyelem és a megbocsátás lesznek az idei Kárpát-medencei református imaéjjel kulcsfogalmai. A Zsinati Ifjúsági Iroda arra buzdít mindenkit: szervezzen imaalkalmat a gyülekezetében október 25-én.

Az alkalom célja, hogy mindannyian – saját ifjúsági közösségünkön belül – élhessük meg az egységet azzal, hogy gyülekezetünk, ifink keretein belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozunk, beszélgetünk, dicsőítünk, s így több ezer fiatallal, de elsősorban a minket összekötő Istennel vállaljunk közösséget.

Az idei év témája a megbocsátás, melynek szakmai anyagát a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet dolgozott ki.  Bár nehéz, de annál fontosabb téma, és talán a mindennapok egyik legnagyobb kihívása – keresztyénként is –, melyben rengeteg a kérdés, a kétely, a tanácstalanság: „Miért bocsássunk meg? Kinek és hogyan? Kire, és miért haragszol? Mivel szoktak megbántani, és te mivel bántasz meg másokat? Tanulható-e a megbocsátás?” És mit mond erről a Biblia? Isten tényleg megbocsát nekünk? Gyülekezetünk is bekapcsolódott az imaéjjelbe.

Az alkalom október 25-én pénteken 18 kezdődik egy gyülekezeti istentisztelettel a Kálvin utcai gyülekezeti házban.

Majd kb. 22 óráig lesznek a fiataloknak szóló programok és szeretetvendégség. Szeretettel várjuk a fiatalokat és az ifis korosztályt. Kérjük a gyülekezet tagjait, segítség a fiatalok alkalmát azzal is, hogy hozzájárulnak a szeretetvendégséghez egy kis süteménnyel, pogácsával, üdítővel.