Május 17-én vasárnap még online alkalmat tartunk.

Tájékoztatás az istentiszteletek és gyülekezeti alkalmak újraindulásáról

Kedves Testvérek!

A Magyarországi Református Egyház Elnökségi Tanácsa május 11-i ülésén arról tárgyalt, „hogyha a közösségi kapcsolattartás biztonságát az illetékes hatóságok nem szigorítják, akkor az egyházközségek elnökségének felelős döntése szerint, az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával, tartsanak istentiszteleteket Budapest és Pest megye kivételével. Ahol zsúfoltság várható, lehetőleg külön istentiszteletet szervezzenek a 65 éven felülieknek. Az Elnökségi Tanács kéri, hogy a tervezett nyári táborokat, konferenciákat, találkozókat a – testület korábbi útmutatásai értelmében – ne szervezzék meg!”

A gyülekezeti alkalmak újraindításához kiegészítő útmutatást adott ki a Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége és esperesi kara, amely szerint 2020. május 15-ig: „Valamennyi gyülekezetnek rögzítenie kell a helyi védekezési szabályokat. Az alkalmazott védelmi intézkedések meghozatala és betartatása az egyházközség elnökségének feladata és felelőssége. Az elnökség a meghozott intézkedésekről a presbitérium tagjait tájékoztatni köteles.”

 A Gyulai Református Egyházközség elnöksége kibővítve az egyházmegyei gondnokkal arra a döntésre jutott, hogy május 17-én vasárnapig még online alkalmakat tartunk. A további alkalmak rendjéről 2020. május 17-én vasárnap adunk tájékoztatást a védelmi intézkedések meghozatala alapján.

Istennek adunk hálát a járvány enyhülésért, azonban továbbra is fontos, hogy vigyázzunk egymás egészségére.

Köszönjük a kitartó imádságokat és a hálaáldozati adományokat.

Isten áldását kérjük a gyülekezeti tagjaink életére!

Testvéri köszöntéssel:

Baráth János lelkipásztor, Kósa Ferenc főgondnok, Mohai Jenőné gazdasági gondnok, Bagyinszki Zoltánné igazgatási gondnok, Kovács Barnabás építésügyi gondnok, Markó István egyházmegyei gondnok