A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa 2020. május 11-i ülésének állásfoglalása az egyházközségek elnökségének felelős döntésére bízva javasolja, hogy a vidéki templomokban ismét legyenek istentiszteletek.

A Gyulai Református Egyházközség elnöksége úgy határozott, hogy az előírt higiéniai és biztonsági előírások betartásával fokozatosan vezeti be a nyilvános istentiszteleteket és alkalmakat.

Május 20-án szerdán 18:30-kor online bibliaóra lesz a YouTube videómegosztón.

Május 21-én csütörtökön 10 órakor Mennybemenetel ünnepi istentiszteletet, online közvetítjük a youtube videómegosztón.

A templomunk felújításának pályázati része lezárult, de jelenleg is munkálatok folynak, és május 18-án kezdődik a templom nagytakarítása és fertőtlenítése, ezért azt pünkösdig nem tudjuk használatba venni.

  • Az első nyilvános istentiszteletek május 24-én vasárnap 10 órakor és 17 órakor a gyülekezeti házban lesznek
  • A gyülekezeti házban (az egyházkerületi útmutatás szerint) egyszerre legfeljebb 45 fő tartózkodhat. Érkezési sorrend szerint tudjuk beengedni a testvéreket.
  • A belépés előtt a bejáratoknál kötelező a kézfertőtlenítés.
  • Az istentisztelet alatt (az éneklés alatt is) kötelező az orrot és szájat folyamatosan takaró sálat vagy maszkot viselni. Kérjük, azt mindenki hozzon magával.
  • Csak saját, otthonról hozott énekeskönyv használható.
  • Kötelező megtartani a védőtávolságot (1,5 m) a jelenlévők között. A közös háztartásban élők között a védőtávolságot nem kell fenntartani. Az istentisztelet után a kézfogással történő lelkészi köszöntés elmarad.
  • Kérjük, hogy a 65 év feletti testvérek és azok, akik egészségi állapotuk miatt veszélyeztetettek, május 24-én még ne jöjjenek el a nyilvános istentiszteletre.
  • Az istentiszteleteket továbbra is élőben közvetítjük a gyülekezet YouTube csatornáján.
  • Gyermek-istentiszteletet egyelőre nem tartunk.

Istennek adunk hálát a járvány enyhülésért, azonban továbbra is fontos, hogy vigyázzunk egymás egészségére, ezért bízunk a gyülekezet bölcsességében, hogy a rendelkezéseket betartják.

Mindezeket a szabályokat folyamatosan igazítjuk a járványügyi helyzethez és hétről-hétre tájékoztatjuk a gyülekezetet.

Köszönjük az imádságokat és adományokat.

Isten áldását kérjük a gyülekezeti tagjaink életére!

Testvéri köszöntéssel:

Baráth János lelkipásztor, Kósa Ferenc főgondnok, Mohai Jenőné gazdasági gondnok, Bagyinszki Zoltánné igazgatási gondnok, Kovács Barnabás építésügyi gondnok, Markó István egyházmegyei gondnok