Istennek adunk hálát gyülekezetünk életének örvendetes és életfontosságú eseményéért, a konfirmációért.  Az elmúlt vasárnapon 17 lány és 11 fiú tett bizonyságot hitismeretéről. A fotó ebből az alkalomból készült. Pünkösd első napi istentiszteletünkön az ifjak mellett 3 felnőtt tesz fogadalmat és erősíti meg Krisztusba vetett hitét a gyülekezet előtt. A Szentháromság Isten munkálkodjon a szívükben, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai legyenek.