Bár szétszakadva él az Egyház, / Jézusban mégis egy lehet./ Ha el is választ annyi korlát, / Testvérnek adj testvérkezet!/ Ha egy a Pásztor, egy a nyáj, / Őnála mind helyet talál. – valljuk az 586.énekünk 1. versével.

A keresztyének egységéért nemcsak januárban imádkozunk, de ilyenkor, az ökumenikus imahetén még célratörőbben és egymás gyülekezetét meglátogatva közösen is. Az idei imahét anyagát a Minnesotai egyházak Tanácsa állította össze és vezérigének az Ézsaiás könyve 1. részének 17. versét választották: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra…” Az elmúlt három évben a járvány megakadályozta, hogy a megszokott módon együtt legyünk. Tavaly egy nyitó és záró alkalmat tartottunk. Idén a baptista, evangélikus, katolikus és református gyülekezetben is tartunk ökumenikus alkalmat, melynek rendje a plakáton van feltüntetve.

Szeretettel várjuk református testvéreinket mind a négy alkalomra, de kérjük, hogy 2023. január 20-án péntek 17 órakor a református templomban tartandó istentiszteleten minél többen legyünk együtt, mint házigazda gyülekezet.